Ga naar content

Laat kritiek niet onbesproken

Als u door uw werkgever geconfronteerd wordt met kritiek op uw functioneren, laat dit dan niet stilzwijgend over u heenkomen.

Als u het met deze kritiek niet eens bent, is het goed om uw werkgever dit duidelijk te maken.

Ook interessant voor u:

Heeft u een juridische vraag?

Omschrijf uw situatie bij Judex middels ons contactformulier en wij nemen binnen 24 uur contact op. Judex hulp is 7 dagen bereikbaar, kosteloos en vrijblijvend.

Stel uw juridische vraag
Terug naar boven