fbpx
Ga naar content

Hoe verloopt het overleg met een financieel planner als het gaat om een bestemming van mijn ontslagvergoeding?

Maurice Versteeg is 55 jaar als hij vanwege een reorganisatie ontslagen wordt. Omdat hij al ruim 25 jaar voor dezelfde werkgever werkt, ontvangt hij een ontslagvergoeding van 100.000 euro bruto.

Omdat Maurice gehoord heeft dat hij mogelijk 52% belasting moet betalen als hij de ontslagvergoeding op zijn bankrekening laat storten, vraagt hij zijn werkgever om het geld nog niet uit te keren.

Maurice neemt contact op met een financieel planner en vraagt hem om advies.

Tijdens het eerste (kennismakings-)gesprek wordt een zogenaamd klantprofiel opgesteld. Het klantprofiel geeft een beschrijving van de actuele situatie waarin Maurice verkeerd, wat zijn doelen zijn voor de nabije toekomst:

 • Gaat/wil hij weer in loondienst?
 • Wil hij voor zichzelf beginnen?
 • Wat is zijn actuele vermogenspositie?
 • Heeft hij een partner en zo ja, heeft die partner eigen inkomsten en/of een eigen bedrijf?
 • Hoe zit het met de bezittingen en schulden van Maurice?

Bij het opstellen van het klantprofiel wordt ook aandacht besteed aan de bereidheid van Maurice om al of niet risico te willen/kunnen lopen met de ontslagvergoeding.

In veel gevallen zal die risicobereidheid er niet zijn omdat de ontslagvergoeding vaak gebruikt wordt als aanvulling (zeker in de eerste fase na het ontslag) op een uitkering of lager inkomen.

In feite worden alle omstandigheden besproken die nodig zijn om een goede keuze te maken tussen:

 • contant afrekenen met de fiscus
 • het oprichten van een stamrecht BV
 • het afsluiten van een stamrechtverzekering

Van alle varianten worden de voor- en nadelen besproken.

 1. Bij contant afrekenen neemt de financieel planner (of Maurice zelf) contact op met zijn advocaat om de keuze over te laten brengen richting de (ex-)werkgever. De werkgever zal loonbelasting en premies inhouden op de ontslagvergoeding en Maurice ontvangt dan een netto bedrag op zijn rekening.

  Op de ontslagvergoeding wordt in de regel 52% aan loonbelasting en premies ingehouden. Omdat de loonbelasting een voorheffing is op de inkomstenbelasting kan het zo zijn dat Maurice bij het doen van aangifte over het lopende belastingjaar later nog geld terug krijgt.

  Voor Maurice wordt het bedrag dat hij overgemaakt krijgt gerekend tot zijn box III vermogen. Behalve een vrijstelling is hij dan 1,2% van de te ontvangen rente aan belasting kwijt, de zogenaamde vermogensrendementsheffing.

 2. Bij de keuze voor de stamrecht BV wordt de procedure doorgenomen van het invullen van zogenaamde startersformulieren tot het tekenen van de akte voor het oprichten van de BV bij de notaris. Maurice wordt bij de keuze voor een stamrecht BV DGA (directeur groot aandeelhouder).

  Er zullen jaarlijks jaarstukken moeten worden gedeponeerd en er zal jaarlijks een aangifte vennootschapsbelasting moeten worden gedaan.

 3. Bij de keuze voor de stamrechtverzekering zal een goed vergelijk plaats moeten vinden tussen de diverse aanbieders (verzekeraars). Als Maurice kiest voor een defensief risicoprofiel dan betekent het dat hij weinig tot geen risico wil lopen met zijn geld.

  Het is dan interessant om te weten welke verzekeraar de hoogste garantie biedt gecombineerd met de gevraagde flexibiliteit. Er zal dus goed gekeken moeten worden naar de mogelijkheid om tussentijds op te kunnen nemen. Garanties, flexibiliteit en inzicht in kosten en opbrengsten zijn bij dit vergelijk belangrijke items.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven