Ga naar content

Arbeidscontracten: Veelgestelde vragen

Ja, in principe wel. Als er sprake is van een overgang van de onderneming, dan moet de overnemende partij (de nieuwe werkgever) alle arbeidsvoorwaarden respecteren en zal in principe ook uw concurrentiebeding mee overgaan.

Als u ten onrechte op staande voet ontslagen bent en u wilt dit ontslag niet aanvechten, dan kunt u zich neerleggen bij het ontslag als zodanig en van uw oude werkgever een schadevergoeding eisen. In dat geval komt het concurrentiebeding automatisch te vervallen.

Als u terecht op staande voet ontslagen bent, dan blijft het concurrentiebeding gewoon geldig.

In de wet is geen maximumduur voor een concurrentiebeding opgenomen. In de praktijk wordt twee jaar wel als een soort maximum ervaren. Bij een nog langere duur is de kans groot dat de rechter het concurrentiebeding zal beperken.

Nee. Als uw werkgever uw dienstverband opzegt en daarbij geen of een verkeerde opzegtermijn hanteert, dan spreekt de wet van schadeplichtig ontslag. Dit heeft tot gevolg dat een eventueel overeengekomen concurrentiebeding komt te vervallen.

Een belangrijk nadeel is dat een ZZP'er zelf actief op zoek moet naar werk (opdrachten), want in tegenstelling tot een werknemer geldt voor de ZZP'er: geen werk, geen inkomsten.

Meestal hoeft dit niet. Alleen als er in de arbeidsovereenkomst of bijvoorbeeld in een van toepassing zijnde CAO staat dat uw werkgever u een bepaalde periode van tevoren moet informeren, geldt deze verplichting wel.

VAR staat voor Verklaring arbeidsrelatie. Een VAR-verklaring geeft de opdrachtgever van een ZZP'er zekerheid over zijn fiscale status. Met de juiste VAR-verklaring heeft de opdrachtgever de garantie dat er over de betalingen aan de ZZP'er geen loonheffingen hoeven te worden ingehouden.

Dat hangt ervan af. Als er in uw arbeidscontract een tussentijdse opzegmogelijkheid is opgenomen, dan kunt u hier uiteraard gebruik van maken. Is deze tussentijdse opzegbepaling er niet, dan kunt u de arbeidsovereenkomst niet voortijdig opzeggen. In een dergelijke situatie zult u met uw werkgever in overleg moeten treden om afspraken te maken over een door u gewenste eerdere beëindiging van het arbeidscontract.

Er zijn een aantal verschillen, het belangrijkste verschil is de omstandigheid dat een uitzendkracht gedurende de beginfase van zijn werkzaamheden (vaak 78 weken) per direct geconfronteerd kan worden met de beëindiging van zijn uitzendovereenkomst als hij ziek wordt of als de opdrachtgever de opdracht beëindigt. Daar staat wel tegenover dat de uitzendkracht in deze fase zelf ook per direct zijn werkzaamheden kan beëindigen.

Dat hangt ervan af. Als er geen tussentijdse opzegbepaling in de arbeidsovereenkomst is opgenomen, dan kan uw werkgever tussentijds niet opzeggen. Is deze bepaling er wel, dan kan de werkgever wel opzeggen, maar alleen nadat hij een ontslagvergunning verkregen heeft van het UWV Werkbedrijf.

Heeft u een juridische vraag?

Omschrijf uw situatie bij Judex middels ons contactformulier en wij nemen binnen 24 uur contact op. Judex hulp is 7 dagen bereikbaar, kosteloos en vrijblijvend.

Stel uw juridische vraag
Terug naar boven