Ga naar content

Arbeidscontracten: Veelgestelde vragen

Als u ten onrechte op staande voet ontslagen bent en u wilt dit ontslag niet aanvechten, dan kunt u zich neerleggen bij het ontslag als zodanig en van uw oude werkgever een schadevergoeding eisen. In dat geval komt het concurrentiebeding automatisch te vervallen.

Als u terecht op staande voet ontslagen bent, dan blijft het concurrentiebeding gewoon geldig.

In de wet is geen maximumduur voor een concurrentiebeding opgenomen. In de praktijk wordt twee jaar wel als een soort maximum ervaren. Bij een nog langere duur is de kans groot dat de rechter het concurrentiebeding zal beperken.

Nee. Als uw werkgever uw dienstverband opzegt en daarbij geen of een verkeerde opzegtermijn hanteert, dan spreekt de wet van schadeplichtig ontslag. Dit heeft tot gevolg dat een eventueel overeengekomen concurrentiebeding komt te vervallen.

Dat ligt eraan. Op zich betekent een mogelijke positieverbetering niet dat uw concurrentiebeding automatisch komt te vervallen. Een rechter zal de belangen van u en uw werkgever afwegen. Als u bijvoorbeeld bij uw oude werkgever geen of weinig carrièremogelijkheden heeft en u kunt elders een aanzienlijk betere functie krijgen, dan is de kans wel reëel dat deze belangenafweging in uw voordeel uitpakt.

Het fasensysteem is een systeem dat in de belangrijkste uitzend-CAO’s is opgenomen en dat de uitzendkracht meer rechten en een betere ontslagbescherming biedt naarmate de uitzendkracht langer voor het betreffende uitzendbureau gewerkt heeft.

Afgezien van een of twee wachtdagen heeft een uitzendkracht bij ziekte recht op doorbetaling van (een deel van) het loon of is er recht op een Ziektewet-uitkering. Of er recht bestaat op loon of op een uitkering hangt af van de lengte van de uitzendperiode.

Ja, een uitzendkracht heeft recht op vakantiedagen (meestal 24 op basis van fulltime werken). Ook heeft een uitzendkracht recht op vakantietoeslag.

Als uitzendkracht het je recht op pensioenopbouw als je 21 jaar of ouder bent en minstens 26 weken per jaar werkt voor een uitzendbureau. Deze pensioenregeling wordt (vrijwel altijd) uitgevoerd door de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP).

Uitzendbureaus zijn verplicht om een gedeelte van de loonsom te reserveren voor scholingsactiviteiten ten behoeve van de uitzendkrachten. De invulling van deze scholingsverplichting kan bij elk uitzendbureau anders geregeld zijn. Als u voor scholing in aanmerking wilt komen, kunt u het beste contact opnemen met het uitzendbureau waar u werkzaam bent en vragen naar de specifieke voorwaarden.

Het verschil is soms moeilijk aan te geven. Een oproepovereenkomst is in feite bedoeld voor flexibel werk waarbij de oproepkracht alleen recht heeft op loon tijdens de oproepperiode.

Als de oproepkracht structureel wordt opgeroepen kan de oproepovereenkomst min of meer automatisch overgaan in een volwaardige arbeidsovereenkomst met alle rechten en plichten die daarbij horen.

Maak kennis met onze experts

De drie beloftes van Judex

  • ONTZORGING

    Van oriëntatie tot afwikkeling: Judex biedt een totaaloplossing die ontzorgt.

  • PERSOONLIJK

    Service van Judex is altijd persoonlijk en afgestemd op uw specifieke behoeften.

  • KWALITEIT

    Judex werkt alleen samen met de beste gecertificeerde deskundigen.

Uw scheiding is in deskundige handen

Lees meer over onze kwaliteitskeurmerken

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven