Ga naar content

Arbeidscontracten: Veelgestelde vragen

Dit is in feite de meest losse vorm van een oproepovereenkomst. De voorovereenkomst is in feite niets anders dan een basisafspraak tussen de werkgever en de oproepkracht waarin is vastgelegd welke werkzaamheden er bij een oproep verricht moeten worden en tegen welke beloning dit gebeurt.

De oproepkracht is bij deze variant van de oproepovereenkomst niet verplicht om aan elke oproep gehoor te geven.

 Dit is een variant van een oproepovereenkomst waarbij de oproepkracht wel verplicht is om aan elke (redelijke) oproep gehoor te geven. De oproepovereenkomst-MUP staat voor oproepovereenkomst Met Uitgestelde Prestatieplicht. Er onstaat in deze variant in feite direct een arbeidsovereenkomst.

Dat ligt aan het moment waarop de oproepkracht ziek wordt. Bij ziekte tijdens een oproep bestaat er wel een recht op doorbetaling van (een deel van) het loon. Bij ziekte tussen twee oproepen in is er in principe geen recht op loon, tenzij op dat moment de oproepkracht al ingeroosterd stond voor een volgende oproep.

Ja, elke oproepkracht heeft recht op een minimum aantal vakantie-uren per jaar. Dit minimum is gelijk aan vier maal het gemiddeld aantal gewerkte uren per week. 

ZZP staat voor Zelfstandig Zonder Personeel. De termen ZZP'er en freelancer worden vaak door elkaar gebruikt.

Een freelancer is niet in loondienst en loopt daardoor (bewust) een aantal ondernemersrisico's. Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid krijgt een freelancer niet doorbetaald. In de praktijk kan de scheidslijn tussen een overeenkomst van opdracht en een arbeidsovereenkomst soms erg dun zijn. 

 

Een freelance-overeenkomst is een overeenkomst tussen een opdrachtnemer (de freelancer of ZZP'er) en een opdrachtgever (meestal een bedrijf of instelling) waarin vastgelegd is hoe er tussen deze partijen samengewerkt gaat worden. In deze overeenkomst staat onder meer vaak letterlijk dat de overeenkomst geen arbeidsovereenkomst is.

U bent freelancer (of ZZP-er) als u als ondernemer werkzaamheden verricht voor een of meerdere opdrachtgevers. Een ZZP-er is in tegenstelling tot een werknemer niet in loondienst, maar is een zelfstandig ondernemer. Hij of zij is dan ook niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. De freelancer of ZZP'er loopt zelf het risico van werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven