Ga naar content

Arbeidscontracten: Veelgestelde vragen

Meestal hoeft dit niet. Alleen als er in de arbeidsovereenkomst of bijvoorbeeld in een van toepassing zijnde CAO staat dat uw werkgever u een bepaalde periode van tevoren moet informeren, geldt deze verplichting wel.

VAR staat voor Verklaring arbeidsrelatie. Een VAR-verklaring geeft de opdrachtgever van een ZZP'er zekerheid over zijn fiscale status. Met de juiste VAR-verklaring heeft de opdrachtgever de garantie dat er over de betalingen aan de ZZP'er geen loonheffingen hoeven te worden ingehouden.

Dat hangt ervan af. Als er in uw arbeidscontract een tussentijdse opzegmogelijkheid is opgenomen, dan kunt u hier uiteraard gebruik van maken. Is deze tussentijdse opzegbepaling er niet, dan kunt u de arbeidsovereenkomst niet voortijdig opzeggen. In een dergelijke situatie zult u met uw werkgever in overleg moeten treden om afspraken te maken over een door u gewenste eerdere beëindiging van het arbeidscontract.

Er zijn een aantal verschillen, het belangrijkste verschil is de omstandigheid dat een uitzendkracht gedurende de beginfase van zijn werkzaamheden (vaak 78 weken) per direct geconfronteerd kan worden met de beëindiging van zijn uitzendovereenkomst als hij ziek wordt of als de opdrachtgever de opdracht beëindigt. Daar staat wel tegenover dat de uitzendkracht in deze fase zelf ook per direct zijn werkzaamheden kan beëindigen.

Dat hangt ervan af. Als er geen tussentijdse opzegbepaling in de arbeidsovereenkomst is opgenomen, dan kan uw werkgever tussentijds niet opzeggen. Is deze bepaling er wel, dan kan de werkgever wel opzeggen, maar alleen nadat hij een ontslagvergunning verkregen heeft van het UWV Werkbedrijf.

Het fasensysteem is een systeem dat in de belangrijkste uitzend-CAO’s is opgenomen en dat de uitzendkracht meer rechten en een betere ontslagbescherming biedt naarmate de uitzendkracht langer voor het betreffende uitzendbureau gewerkt heeft.

Afgezien van een of twee wachtdagen heeft een uitzendkracht bij ziekte recht op doorbetaling van (een deel van) het loon of is er recht op een Ziektewet-uitkering. Of er recht bestaat op loon of op een uitkering hangt af van de lengte van de uitzendperiode.

Ja, een uitzendkracht heeft recht op vakantiedagen (meestal 24 op basis van fulltime werken). Ook heeft een uitzendkracht recht op vakantietoeslag.

Als uitzendkracht het je recht op pensioenopbouw als je 21 jaar of ouder bent en minstens 26 weken per jaar werkt voor een uitzendbureau. Deze pensioenregeling wordt (vrijwel altijd) uitgevoerd door de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP).

Uitzendbureaus zijn verplicht om een gedeelte van de loonsom te reserveren voor scholingsactiviteiten ten behoeve van de uitzendkrachten. De invulling van deze scholingsverplichting kan bij elk uitzendbureau anders geregeld zijn. Als u voor scholing in aanmerking wilt komen, kunt u het beste contact opnemen met het uitzendbureau waar u werkzaam bent en vragen naar de specifieke voorwaarden.

Maak kennis met onze experts

De drie beloftes van Judex

  • ONTZORGING

    Van oriëntatie tot afwikkeling: Judex biedt een totaaloplossing die ontzorgt.

  • PERSOONLIJK

    Service van Judex is altijd persoonlijk en afgestemd op uw specifieke behoeften.

  • KWALITEIT

    Judex werkt alleen samen met de beste gecertificeerde deskundigen.

Uw scheiding is in deskundige handen

Lees meer over onze kwaliteitskeurmerken

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven