Ga naar content

Arbeidscontracten: Veelgestelde vragen

Uitzendbureaus zijn verplicht om een gedeelte van de loonsom te reserveren voor scholingsactiviteiten ten behoeve van de uitzendkrachten. De invulling van deze scholingsverplichting kan bij elk uitzendbureau anders geregeld zijn. Als u voor scholing in aanmerking wilt komen, kunt u het beste contact opnemen met het uitzendbureau waar u werkzaam bent en vragen naar de specifieke voorwaarden.

Het verschil is soms moeilijk aan te geven. Een oproepovereenkomst is in feite bedoeld voor flexibel werk waarbij de oproepkracht alleen recht heeft op loon tijdens de oproepperiode.

Als de oproepkracht structureel wordt opgeroepen kan de oproepovereenkomst min of meer automatisch overgaan in een volwaardige arbeidsovereenkomst met alle rechten en plichten die daarbij horen.

Dit is in feite de meest losse vorm van een oproepovereenkomst. De voorovereenkomst is in feite niets anders dan een basisafspraak tussen de werkgever en de oproepkracht waarin is vastgelegd welke werkzaamheden er bij een oproep verricht moeten worden en tegen welke beloning dit gebeurt.

De oproepkracht is bij deze variant van de oproepovereenkomst niet verplicht om aan elke oproep gehoor te geven.

 Dit is een variant van een oproepovereenkomst waarbij de oproepkracht wel verplicht is om aan elke (redelijke) oproep gehoor te geven. De oproepovereenkomst-MUP staat voor oproepovereenkomst Met Uitgestelde Prestatieplicht. Er onstaat in deze variant in feite direct een arbeidsovereenkomst.

Dat ligt aan het moment waarop de oproepkracht ziek wordt. Bij ziekte tijdens een oproep bestaat er wel een recht op doorbetaling van (een deel van) het loon. Bij ziekte tussen twee oproepen in is er in principe geen recht op loon, tenzij op dat moment de oproepkracht al ingeroosterd stond voor een volgende oproep.

Ja, elke oproepkracht heeft recht op een minimum aantal vakantie-uren per jaar. Dit minimum is gelijk aan vier maal het gemiddeld aantal gewerkte uren per week. 

Dat ligt aan de situatie. Als er slechts een of een enkele oproep heeft plaatsgevonden, zullen de meeste werkgevers volstaan met het simpelweg niet meer oproepen van de oproepkracht. Na verloop van tijd is dit niet meer toegestaan en zal de werkgever in principe via het UWV Werkbedrijf of kantonrechter toestemming voor het ontslag moeten krijgen.

Neem contact op met een advocaat of jurist als de werkgever u besluit niet langer op te roepen en u twijfelt of dit wel is toegestaan.

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt niet vanzelf. Hiervoor is vaak een ontslagprocedure nodig. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindig automatisch (in juridische vaktermen: van rechtswege) op de afgesproken einddatum.

U bent ondernemer met alle voor- en nadelen van dien. Ook kan de beloning van een ZZP'er in bepaalde sectoren aanzienlijk hoger zijn dan het loon van een reguliere werknemer.

Ja. Het maakt niet uit of u op de einddatum ziek bent of dat u normaal aan het werk bent.

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven