Ga naar content

Arbeidscontracten: Veelgestelde vragen

Ja, elke oproepkracht heeft recht op een minimum aantal vakantie-uren per jaar. Dit minimum is gelijk aan vier maal het gemiddeld aantal gewerkte uren per week. 

Dat ligt aan de situatie. Als er slechts een of een enkele oproep heeft plaatsgevonden, zullen de meeste werkgevers volstaan met het simpelweg niet meer oproepen van de oproepkracht. Na verloop van tijd is dit niet meer toegestaan en zal de werkgever in principe via het UWV Werkbedrijf of kantonrechter toestemming voor het ontslag moeten krijgen.

Neem contact op met een advocaat of jurist als de werkgever u besluit niet langer op te roepen en u twijfelt of dit wel is toegestaan.

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt niet vanzelf. Hiervoor is vaak een ontslagprocedure nodig. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindig automatisch (in juridische vaktermen: van rechtswege) op de afgesproken einddatum.

U bent ondernemer met alle voor- en nadelen van dien. Ook kan de beloning van een ZZP'er in bepaalde sectoren aanzienlijk hoger zijn dan het loon van een reguliere werknemer.

Ja. Het maakt niet uit of u op de einddatum ziek bent of dat u normaal aan het werk bent.

Een belangrijk nadeel is dat een ZZP'er zelf actief op zoek moet naar werk (opdrachten), want in tegenstelling tot een werknemer geldt voor de ZZP'er: geen werk, geen inkomsten.

Meestal hoeft dit niet. Alleen als er in de arbeidsovereenkomst of bijvoorbeeld in een van toepassing zijnde CAO staat dat uw werkgever u een bepaalde periode van tevoren moet informeren, geldt deze verplichting wel.

VAR staat voor Verklaring arbeidsrelatie. Een VAR-verklaring geeft de opdrachtgever van een ZZP'er zekerheid over zijn fiscale status. Met de juiste VAR-verklaring heeft de opdrachtgever de garantie dat er over de betalingen aan de ZZP'er geen loonheffingen hoeven te worden ingehouden.

Dat hangt ervan af. Als er in uw arbeidscontract een tussentijdse opzegmogelijkheid is opgenomen, dan kunt u hier uiteraard gebruik van maken. Is deze tussentijdse opzegbepaling er niet, dan kunt u de arbeidsovereenkomst niet voortijdig opzeggen. In een dergelijke situatie zult u met uw werkgever in overleg moeten treden om afspraken te maken over een door u gewenste eerdere beëindiging van het arbeidscontract.

Er zijn een aantal verschillen, het belangrijkste verschil is de omstandigheid dat een uitzendkracht gedurende de beginfase van zijn werkzaamheden (vaak 78 weken) per direct geconfronteerd kan worden met de beëindiging van zijn uitzendovereenkomst als hij ziek wordt of als de opdrachtgever de opdracht beëindigt. Daar staat wel tegenover dat de uitzendkracht in deze fase zelf ook per direct zijn werkzaamheden kan beëindigen.

Heeft u een juridische vraag?

Omschrijf uw situatie bij Judex middels ons contactformulier en wij nemen binnen 24 uur contact op. Judex hulp is 7 dagen bereikbaar, kosteloos en vrijblijvend.

Stel uw juridische vraag
Terug naar boven