fbpx
Ga naar content

Geen afspiegelingsbeginsel, geen ontslag

Een werkgever vraagt het UWV Werkbedrijf om een ontslagvergunning voor zestien werknemers. Deze werknemers zijn werkzaam in de functie van allround technicus of specialist technicus. Door voortschrijdende technologische ontwikkelingen stelt de werkgever dat deze functies komen te vervallen. Wel heeft de werkgever een nieuwe functie gecreëerd, de functie van field engineer. Deze functie is volgens de werkgever wezenlijk anders dan de voorgaande functies en daarom hoeft het afspiegelingsbeginsel niet te worden toegepast.

In deze ontslagprocedure voert een werknemer verweer. Hij stelt zich op het standpunt dat het afspiegelingsbeginsel wel degelijk had moeten worden gehanteerd. 
Het UWV Werkbedrijf komt in de eerste plaats tot het oordeel dat de werkgever voldoende aannemelijk gemaakt heeft dat er sprake is van een bedrijfseconomische reden. De werkgever stelt dat de werknemers onvoldoende gekwalificeerd zijn voor de nieuwe functie en dat het afspiegelingsbeginsel niet van toepassing is. De UWV komt echter tot een andere conclusie.

Er is volgens de UWV geen sprake van geheel andere taken of van een veel breder takenpakket. Ook lijkt er geen sprake te zijn van een ander kennis- of vaardighedenniveau voor het vervullen van de nieuwe functie. Evenmin zijn er nieuwe competentie-eisen. De werkgever had volgens het UWV dus wel degelijk het afspiegelingsbeginsel moeten toepassen. De ontslagaanvraag wordt dan ook afgewezen.

Ook interessant voor u:

Heeft u hulp nodig bij ontslag?

De experts van Judex zorgen voor de juiste ondersteuning bij ontslag. Na uw aanvraag nemen we binnen 24 uur contact met u op.

Bekijk diensten
Terug naar boven