Ga naar content

Wanneer heb ik recht op een ontslagvergoeding?

Of u recht heeft op een ontslagvergoeding hangt af van een aantal factoren. In een aantal situaties is er bijna nooit sprake van een ontslagvergoeding, bijvoorbeeld bij:

  • een ontslag in de proeftijd
  • het aflopen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
  • een terecht ontslag op staande voet
  • het faillissement van uw werkgever

Aan de andere kant zijn er omstandigheden waarbij de kans op een ontslagvergoeding erg groot is. Naar mate er in uw situatie meer van onderstaande omstandigheden van toepassing zijn, des te groter is uw kans op een ontslagvergoeding:

  • Er valt u weinig of niets te verwijten. Logisch, als het ontslag grotendeels uw eigen schuld is, hoeft u niet op een forse ontslagvergoeding te rekenen. Over de vraag wie er met betrekking tot het ontslag een verwijt te maken valt, zult u het in veel gevallen niet met uw werkgever eens zijn. Maar het is in principe uw werkgever die moet aantonen of bewijzen dat u tekortgeschoten bent. Kan hij dat niet, dan is de kans op een ontslagvergoeding groot.
  • Het initiatief om tot een beëindiging van het dienstverband te komen gaat uit van uw werkgever. Het is in het algemeen een stuk lastiger om in aanmerking te komen voor een ontslagvergoeding als u uw werkgever zelf meedeelt dat u het dienstverband wilt beëindigen.
  • Uw werkgever vraagt het ontslag aan via de kantonrechter. Als uw werkgever ontslag voor u wil aanvragen, kan hij kiezen tussen een ontslagprocedure bij de kantonrechter of via het UWV Werkbedrijf. Alleen de kantonrechter is bevoegd om ontslagvergoedingen vast te stellen. Dat wil niet zeggen dat u nooit een ontslagvergoeding kunt claimen als uw werkgever een ontslagprocedure via het UWV start. U kunt dan besluiten om zelf een procedure bij de kantonrechter te starten met het verzoek u alsnog een ontslagvergoeding toe te kennen.
  • Uw kansen op een (hogere) ontslagvergoeding nemen toe naarmate u langer bij deze werkgever in dienst bent en naarmate u ouder bent.
  • Mocht u arbeidsongeschikt zijn geraakt door arbeidsomstandigheden, of mocht uw werkgever niets of onvoldoende aan uw re-integratie hebben gedaan, zal dit in het algemeen leiden tot een hoge(re) ontslagvergoeding

Ook interessant voor u:

Heeft u een juridische vraag?

Omschrijf uw situatie bij Judex middels ons contactformulier en wij nemen binnen 24 uur contact op. Judex hulp is 7 dagen bereikbaar, kosteloos en vrijblijvend.

Stel uw juridische vraag
Terug naar boven