Ga naar content

Ontslag: Veelgestelde vragen

De finale kwijting is een slotbepaling die min of meer standaard aan het eind van elke beëindigingsovereenkomst wordt opgenomen. Met deze bepaling geven werknemer en werkgever elkaar te kennen dat zij, met uitzondering van de gemaakte beëindigingafspraken, niet meer van elkaar te vorderen of claimen hebben.

Zonder deze bepaling zou u bijvoorbeeld na uw ontslag nog door uw werkgever aangesproken kunnen worden op onderwerpen die niet geregeld zijn, bijvoorbeeld een openstaande (studie)schuld.

Dat ligt aan de situatie. Er kan natuurlijk pas sprake zijn van een verbetertraject als uw functioneren op onderdelen onvoldoende is. Win altijd juridisch advies in voordat u besluit mee te werken aan een verbetertraject.

Nee, zeker niet. Volgens de strenge regels die gelden voor ontslag op staande voet moet er sprake zijn van een dringende reden. Dit houdt in dat alleen in uitzonderingssituaties en bij ernstige gedragingen ontslag op staande voet gegeven mag worden.

U moet dan bijvoorbeeld denken aan diefstal, verduistering of het bedreigen van uw werkgever of collega's. Maar ook het (herhaald) overtreden van veiligheidsinstructies en het schenden van geheimhouding kan leiden tot ontslag op staande voet.

Als u tijdelijk minder functioneert omdat u (lange tijd) ziek bent geweest of omdat u net begonnen bent met re-integreren, dan is dit geen disfunctioneren. Het spreekt voor zich dat uw werkgever u pas weer volledig op uw functioneren mag afrekenen op het moment dat u weer volledig en zonder beperkingen aan de slag kunt.

Als er sprake is van een terecht gegeven ontslag op staande voet heeft u geen recht (meer) op een WW-uitkering. Als later blijkt dat het ontslag op staande voet onterecht gegeven is, dan kunt u waarschijnlijk wel in aanmerking komen voor een WW-uitkering.

Strikt genomen is uw werkgever niet verplicht om functionerings- en beoordelingsgesprekken met u te voeren. Een ontslagaanvraag wegens disfunctioneren zal echter weinig kans van slagen hebben als u werkgever niet kan aantonen dat hij regelmatig met u gesproken heeft over uw functioneren. Ook mag u van uw werkgever verwachten dat hij deze gesprekken op een behoorlijke wijze vastlegt.

Nee, een werkgever mag zonder toestemming van het UWV Werkbedrijf of kantonrechter tot ontslag op staande voet besluiten. Als u hier bezwaar tegen maakt, kunt u de zaak aan de rechter voorleggen. Hij zal dan achteraf toetsen of het ontslag op staande voet terecht gegeven is.

Blijkt dit niet het geval te zijn, dan heeft u in principe recht op doorbetaling van uw loon (met terugwerkende kracht) en/of een (forse) ontslagvergoeding.

In veel gevallen worden targets eenzijdig door de werkgever vastgesteld. Als deze targets onhaalbaar zijn of als er externe (markt)omstandigheden zijn waardoor deze targets niet gehaald kunnen worden, is er geen sprake van disfunctioneren.

Ook de omstandigheid dat u minder omzet scoort dan uw collega's wil niet per definitie zeggen dat u disfunctioneert. Als u bijvoorbeeld een moeilijke of hele kleine regio bedient, kan dit een goede verklaring zijn voor uw mindere omzet.

Niet helemaal. Er is gedurende de eerste twee jaar van uw ziekte of arbeidsongeschiktheid sprake van een opzegverbod. Dit houdt in dat uw werkgever uw arbeidsovereenkomst niet mag opzeggen.

Maar dit opzegverbod geldt niet in de proeftijd, bij ontslag op staande voet of bij een bedrijfsbeëindiging of het sluiten van de afdeling waar u werkt. Ook kan uw werkgever tijdens deze twee jaar de kantonrechter verzoeken om uw arbeidsovereenkomst te ontbinden.

In principe niet. Er geldt tijdens uw zwangerschap een zogenaamde opzegverbod dat doorloopt tot zes weken na afloop van uw bevallingsverlof. Toch zijn er wel situaties denkbaar dat u toch met ontslag geconfronteerd kunt worden tijdens de periode dat u zwanger bent.

Denkt u dan bijvoorbeeld aan een reorganisatieontslag of ontslag in de proeftijd.

Heeft u hulp nodig bij ontslag?

De experts van Judex zorgen voor de juiste ondersteuning bij ontslag. Na uw aanvraag nemen we binnen 24 uur contact met u op.

Bekijk diensten
Terug naar boven