Ga naar content

Ontslag: Veelgestelde vragen

Het is niet aan te raden om bij ziekte akkoord te gaan met een ontslag met wederzijds goedvinden. De wetgever heeft namelijk bepaald dat uw werkgever gedurende twee jaar tijdens ziekte loon door moet betalen. Daarom bestaat er een groot risico dat na een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden het UWV u een…

Lees verder

Als partijen met elkaar overeenkomen dat de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd, dan worden deze afspraken in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst opgenomen. Als de vaststellingsovereenkomst aan de juiste voorwaarden voldoet, dan kunt u hiermee na het einde van uw dienstverband een WW-uitkering aanvragen. Uit de vaststellingsovereenkomst moet in ieder geval blijken dat het initiatief van…

Lees verder

In eerste instantie dient u uw bezwaar via een brief aan uw werkgever kenbaar te maken. In de praktijk zal een dergelijke protestbrief meestal niet tot een oplossing van het conflict leiden. In veel gevallen zal een spoedprocedure bij de kantonrechter onvermijdelijk zijn.

In het algemeen niet. Zolang uw privé-omstandigheden of gedragingen geen invloed hebben op uw werk, zal een rechter een ontslag op staande voet op die gronden niet snel accepteren. Toch zijn er situaties denkbaar waarbij privé-omstandigheden uw arbeidssituatie beïnvloeden.

Stel u bent bankier en u wordt in privé strafrechtelijk veroordeeld voor frauduleuze handelingen. In een dergelijke situatie moet u er rekening mee houden dat deze privé gedragingen toch tot een geldig ontslag op staande voet kunnen leiden.

Dat hangt van de situatie af. Stel dat u met uw werkgever in discussie bent geraakt over de vraag of u wel of niet arbeidsongeschikt bent. Als uw huisarts of specialist van mening is dat u arbeidsongeschikt bent, dan zal een ontslag op staande voet niet snel geaccepteerd worden door een rechter, ook niet als de bedrijfsarts oordeelt dat u wel aan het werk kunt.

In andere situaties kan werkweigering wel weer leiden tot ontslag op staande voet. Met name als u bij herhaling redelijke werkinstructies naast u neerlegt.

Ja, in principe wel. Tijdens de proeftijd gelden de zogenaamde opzegverboden niet. Dat wil zeggen dat u ook tijdens ziekte of zwangerschap in de proeftijd ontslagen kunt worden.

Let op: dit is niet hetzelfde als ontslagen worden vanwege ziekte of zwangerschap. In dit laatste geval kunt u een proeftijdontslag met succes aanvechten.

Nee, de werkgever is enkel verplicht om u te betalen tot en met de dag waarop u werkzaamheden verricht heeft. Als u halverwege de proeftijd ontslagen wordt, dan heeft u dus ook slechts recht op loon tot halverwege de proeftijd.

In het algemeen kan dit zonder probleem. U loopt wel enig risico als de werkgever op uw verzoek of met uw instemming bepaalde kosten gemaakt heeft. Denk bijvoorbeeld aan het laten drukken van visitekaartjes.

Als uw werkgever hier een procedure over start, bestaat het risico dat de rechter tot het oordeel komt dat u een (een deel van) deze kosten moet vergoeden.

Men spreekt van disfunctioneren als u niet (meer) voldoet aan de gestelde functie-eisen. In de praktijk betekent dit dat u bijvoorbeeld te veel fouten maakt, onvoldoende met collega's samenwerkt of uw houding of gedrag te wensen overlaat.

De finale kwijting is een slotbepaling die min of meer standaard aan het eind van elke beëindigingsovereenkomst wordt opgenomen. Met deze bepaling geven werknemer en werkgever elkaar te kennen dat zij, met uitzondering van de gemaakte beëindigingafspraken, niet meer van elkaar te vorderen of claimen hebben.

Zonder deze bepaling zou u bijvoorbeeld na uw ontslag nog door uw werkgever aangesproken kunnen worden op onderwerpen die niet geregeld zijn, bijvoorbeeld een openstaande (studie)schuld.

Heeft u hulp nodig bij ontslag?

De experts van Judex zorgen voor de juiste ondersteuning bij ontslag. Na uw aanvraag nemen we binnen 24 uur contact met u op.

Bekijk diensten
Terug naar boven