Ga naar content

Ontslag: Veelgestelde vragen

Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen. Hoog ziekteverzuim is in het algemeen geen geldige ontslagreden. Alleen als uw werkgever bijvoorbeeld kan aantonen dat er grote organisatorische problemen ontstaan door uw veelvuldige afwezigheid, bestaat de kans dat u ontslagen wordt.

Dat ligt eraan. Als het ontslag niet uw schuld is, dan is de kans reëel dat u in aanmerking komt voor een ontslagvergoeding. De hoogte hiervan hangt natuurlijk af van alle omstandigheden van uw geval.

Nee. Wel is de kans groot dat uw werkgever de loondoorbetaling mag stopzetten. Om uw dienstverband te beëindigen zal uw werkgever een ontslagprocedure moeten voeren of met u overeenstemming moeten bereiken over een ontslag met wederzijds goedvinden.

Dat ligt eraan. Het UWV zal dan toetsen of u niet meer in staat bent uw eigen of andere passende werkzaamheden bij uw werkgever te verrichten. Als dit inderdaad niet meer kan, dan komt u in principe gewoon in aanmerking voor een WW-uitkering.

Het is wel verstandig om juridisch advies in te winnen voordat u besluit om in een dergelijke situatie in te stemmen met uw ontslag.

Jazeker. Als u zich pas ziek meldt nadat uw werkgever een ontslagaanvraag bij het UWV heeft ingediend, is het opzegverbod niet van toepassing. Deze regel moet voorkomen dat werknemers zich ziekmelden zodra zij het vermoeden hebben dat er een ontslag aan zit te komen.

Dit betekent dat u met uw werkgever in gezamenlijk overleg besluit om uw arbeidsovereenkomst op een bepaalde datum te laten eindigen.

Het ontslag wordt dan niet door een rechter getoetst. Samen met uw werkgever maakt u afspraken over een eventuele ontslagvergoeding en andere zaken die samenhangen met uw ontslag.

In principe niet. U hoeft sinds 1 oktober 2006 niet langer verweer te voeren tegen uw ontslag. Wel toetst uitkeringsinstantie UWV of er geen sprake is geweest van ontslag op staande voet. Ook mag het initiatief van de beëindiging van uw dienstverband niet van uzelf zijn uitgegaan. Als dat wel zo is, heeft u geen recht op WW.

Raadpleeg altijd een arbeidsrechtspecialist voordat u definitief instemt met uw ontslag.

De woorden ‘pro forma' betekenen ‘voor de vorm'. Het gaat dus om een procedure die puur voor de vorm gevoerd wordt. De rechter wordt als het ware gevraagd om de afspraken tussen u en uw werkgever over uw ontslag te bevestigen.

De rechter zal bij een pro forma procedure deze afspraken niet meer inhoudelijk toetsen. In het algemeen is een pro forma procedure overbodig, toch zijn er een aantal uitzonderingssituaties waarbij deze procedure nog wel van belang kan zijn.

Op zich is het UWV Werkbedrijf niet bevoegd om een ontslagvergoeding vast te stellen. Wel kunt u mogelijk tijdens of na afloop van de ontslagprocedure bij het UWV via een aparte procedure bij de kantonrechter een ontslagvergoeding claimen.

Om te beoordelen of deze procedure in uw geval succesvol kan zijn, is het raadzaam om zo snel mogelijk contact op te nemen met een arbeidsrechtspecialist.

Onder bedrijfseconomisch ontslag vallen reorganisaties, ontslagen wegens bedrijfsverhuizingen, ontslagen wegens de slechte financiële situatie van de werkgever en ontslagen wegens bedrijfsbeëindigingen.

Heeft u hulp nodig bij ontslag?

De experts van Judex zorgen voor de juiste ondersteuning bij ontslag. Na uw aanvraag nemen we binnen 24 uur contact met u op.

Bekijk diensten
Terug naar boven