Ga naar content

Werk & ontslag: Columns

Bijdragen van externe experts

Wie kan en mag beoordelen of een werknemer ziek is?

Een ziekmelding van een werknemer in combinatie met een (dreigend) arbeidsgeschil vormt regelmatig aanleiding tot heftige discussies tussen werkgever en werknemer. De werkgever meent bijvoorbeeld dat de werknemer "niet echt ziek is" en weigert de ziekmelding en/of stop de loonbetaling. Maar kan dit eigenlijk wel en welke regels moet de werkgever hierbij in acht nemen?

Lees verder Judex

Verzoek om 10 procent loon in te leveren niet redelijk

Om het bedrijf niet failliet te laten gaan vraagt een werkgever aan het personeel een loonoffer van 10 procent. De overgrote meerderheid van het personeel stemt hiermee in, maar een enkele werkneemster eist via de kantonrechter doorbetaling van haar volledige loon. De kantonrechter stelt haar in het gelijk.

Lees verder Judex

Neem tijdig uw vakantiedagen op

Als gevolg van de nieuwe vakantiedagenwetgeving loopt u als werknemer het risico dat u vakantiedagen verliest als u deze niet vóór 1 juli a.s. heeft opgenomen.

Lees verder Judex

De bonus afschaffen? Dat kan zo maar niet!

De kantonrechter in Groningen bepaalde onlangs dat TNO niet mocht overgaan tot het afschaffen en afbouwen van een bonusregeling, zelfs niet nu de ondernemingsraad hiermee kon instemmen.

Lees verder Judex

Hoogste rechter introduceert ontslagformule voor ambtenaren

Met ingang van 1 maart 2013 kunnen nu ook ambtenaren in bepaalde ontslagsituaties een beroep doen op een ontslagformule. De kantonrechtersformule die al jaren voor gewone werknemers geldt heeft nu een eigen variant gekregen voor ambtenaren die ontslagen worden wegens verstoorde verhoudingen.

Lees verder Judex

Welke waarde vertegenwoordigt een niet-genoten vakantiedag?

Bij het einde van het dienstverband is de werkgever verplicht om eventueel niet-genoten vakantiedagen alsnog uit te betalen. Een vakantiedag is in feite één dag loon waard. Dit is wettelijk geregeld in artikel 7:641 van het Burgerlijk Wetboek.

Lees verder Judex

Werkgever kan onjuiste opzegging niet meer intrekken

Een opzegging van een arbeidsovereenkomst is een zogenaamde eenzijdige rechtshandeling en kan nadat hij de andere partij bereikt heeft, niet meer worden ingetrokken. Dit gegeven kan met name voor werkgevers vergaande financiële gevolgen hebben, met name als er onjuist is opgezegd.

Lees verder Judex

Liegen over je concurrentiebeding? Geen loon!

Een werknemer die tegen zijn nieuwe werkgever loog over het bestaan van een concurrentiebeding werd geschorst zonder behoud van loon. Terecht, aldus het gerechtshof in Den Bosch.

Lees verder Judex

Werknemer mag terugkomen op ontslagname

Een werknemer die letterlijk tegen de werkgever zei: "Ik heb er geen zin meer in. Ik heb het hier gezien en ga weg" mocht van de rechter op dit ontslag terugkomen. Er was volgens de kantonrechter in Groningen namelijk geen sprake van een weloverwogen ontslagname.

Lees verder Judex

Ontslagrecht wordt soberder en complexer

De plannen rondom het ontslagrecht wijzen op een guur ontslagklimaat en complexe regels. Met name oudere werknemers met lange dienstverbanden zullen in de toekomst bij een ontslagsituatie hard getroffen worden.

Lees verder Judex

Maak kennis met onze experts

De drie beloftes van Judex

  • ONTZORGING

    Van oriëntatie tot afwikkeling: Judex biedt een totaaloplossing die ontzorgt.

  • PERSOONLIJK

    Service van Judex is altijd persoonlijk en afgestemd op uw specifieke behoeften.

  • KWALITEIT

    Judex werkt alleen samen met de beste gecertificeerde deskundigen.

Uw scheiding is in deskundige handen

Lees meer over onze kwaliteitskeurmerken

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven