fbpx
Ga naar content

Hoe zit het met het minimumloon?

Iedereen die in Nederland werkt en jonger is dan 65 jaar heeft recht op het bruto minimumloon en de bijbehorende vakantietoeslag. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt in principe twee keer per jaar (in januari en juli) dit wettelijke minimumloon vast.

Het gaat dan niet alleen om mensen die werken op basis van een arbeidsovereenkomst, maar ook om thuiswerkers en flexibele arbeidskrachten.

De hoogte van het minimumloon is afhankelijk van uw leeftijd. Per 1 juli 2013 zijn de bedragen als volgt:

 leeftijd  bruto minimumloon per maand 
 23 jaar en ouder  1.477,80 euro
 22 jaar  1.256,15 euro
 21 jaar  1.071,40 euro
 20 jaar    908,85 euro
 19 jaar    775,85 euro
 18 jaar    672,40 euro
 17 jaar    583,75 euro
 16 jaar    509,85 euro
 15 jaar    443,35 euro

De bedragen in deze tabel zijn exclusief 8% vakantietoeslag, eventuele overwerkuren en een mogelijke winstdeling.

Minimumloon geldt ook bij 36- of 38-urige werkweek
Als u geen volledige werkweek werkt, dan heeft u recht op een evenredig deel van het minimumloon. Wat een volledige werkweek is, hangt af wat er gebruikelijk is binnen onderneming waar u werkt. Meestal zal dit 40, 38 of 36 uur zijn.

Een voorbeeld.
Erik de Vries is 25 jaar en werkt in een branche waar een volledig werkweek 36 uur bedraagt. Erik zelf werkt 24 uur per week. Als Erik 36 uur zou werken (een volledige werkweek in zijn branche), dan zou hij recht hebben op het bruto minimumloon van 1.477,80 bruto per maand. Erik werkt echter 24 uur. Hij heeft dus recht op 1.477,80 gedeeld door 36 uur, maal 24 uur = 985,20 euro bruto per maand.

De wet kent alleen een bruto minimumloon. De indicatie van het bijbehorende netto minimumloon die u hierboven in de tabel ziet staan, is dus geen garantie. Het exacte netto bedrag dat u overhoudt zal afhangen van uw persoonlijke situatie en kan dus iets meer of minder zijn dat de betreffende indicatie.

Wat kan ik doen als ik te weinig loon krijg?
Als uw werkgever u te weinig loon betaalt, dan is het verstandig om hier zo snel mogelijk met uw werkgever over in gesprek te gaan. Als uw werkgever niet alsnog tot de juiste betalingen wil overgaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Arbeidsinspectie. Daarnaast kunt u tot vijf jaar na de betreffende loonbetalingen een claim voor achterstallig loon indienen bij de kantonrechter. 

Netto minimumloon
In de wet is alleen het bruto minimumloon vastgelegd. Het netto bedrag dat u hiervan overhoudt na aftrek van belastingen en premies is per persoon verschillend. 

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven