fbpx
Ga naar content

Op welk moment moet mijn loon betaald worden?

Het overgrote deel van de werknemers ontvangt zijn loon per maand of per periode van vier weken. In de praktijk wordt het loon door de werkgever meestal betaald aan het einde van deze periode. Volgens de wet moet uw werkgever bij een maandloon uiterlijk binnen een maand na afloop van deze periode uw loon betaald hebben.

Een voorbeeld.

Peter krijgt zijn loon per maand uitbetaald. Als Peter de maand juni gewerkt heeft, moet zijn werkgever uiterlijk eind juli het loon over de maand juni betaald hebben. In de praktijk krijgt Peter zijn loon over de maand juni echter al rond 25 juni uitbetaald.

Als uw werkgever het loon niet op tijd betaalt, heeft u recht op:

  1. wettelijke verhoging, en
  2. wettelijke rente

Wettelijke verhoging

De wettelijke verhoging is een soort boete die uw werkgever moet betalen over uw brutoloon dat te laat betaald is. Deze boete kan oplopen tot 50% van het te laat betaalde loon. De hoogte van de boete die uw werkgever verschuldigd is, hangt af van het aantal dagen dat uw werkgever te laat is met betalen.

De boete bedraagt over:

  • de eerste drie vertragingsdagen 0 procent per dag
  • vertragingsdag vier tot en met acht 5 procent per dag
  • vanaf vertragingsdag negen 1 procent per dag

Dit betekent dat op de 34e vertragingsdag de maximale boete van 50% bereikt is. Als uw werkgever uw loon dus 15 dagen te laat betaalt, heeft u recht op 32% verhoging, namelijk:

  • over de eerste 5 dagen x 5 % = 25%
  • over de volgende 7 dagen x 1% = 7%

Let op: als er in uw arbeidsovereenkomst geen betalingstermijn is afgesproken, hoeft uw werkgever volgens de wet pas uiterlijk aan het eind van de volgende maand uw loon betaald te hebben. De wettelijke verhoging begint in de praktijk dan pas te lopen na afloop van de maand volgend op de maand waarover het loon verschuldigd is.

De wettelijke verhoging moet uw werkgever overigens ook betalen als hij te laat is met het betalen van provisie, tantième, vakantietoeslag of niet-genoten vakantiedagen, bijvoorbeeld bij de eindafrekening van uw dienstverband.

Als uw werkgever niet bereid is om deze verhoging vrijwillig te betalen, dan kunt u de kantonrechter verzoeken om uw werkgever hiertoe te veroordelen. In de praktijk wordt dit veel gedaan in de situatie waarbij de werknemer meent ten onrechte op staande voet ontslagen te zijn. Als werknemer kunt u dan bijvoorbeeld via een spoedprocedure de rechter vragen om uw werkgever te veroordelen om uw loon door te betalen en daarbij de wettelijke verhoging te betalen wegens te late betaling van dit loon.

U moet er rekening mee houden dat de rechter de bevoegdheid heeft om de verschuldigde wettelijke verhoging te beperken. De rechter kijkt dan bijvoorbeeld naar de reden waarom uw werkgever te laat betaald heeft. Een beperking van de wettelijke verhoging tot bijvoorbeeld 20% komt regelmatig voor.

Wettelijke rente

Naast de wettelijke verhoging heeft u bij te late loonbetaling ook recht op de zogenaamde wettelijke rente. Wettelijke rente is de rente die een schuldeiser (u in dit geval) kan eisen van de schuldenaar (uw werkgever) die nalatig is gebleven om een geldsom (uw loon) te voldoen.

De hoogte van de wettelijke rente wordt door de overheid regelmatig aangepast. De wettelijke rente is 2,00 % (voor niet-handelstransacties) of 8,00 % (voor handelstransacties).

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven