fbpx
Ga naar content

Mag mijn werkgever bedragen met mijn loon verrekenen?

Als het gaat om de vraag of uw werkgever bepaalde bedragen met uw loon mag verrekenen, zijn er twee verschillende situaties denkbaar:

 • verrekenen tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst
 • verrekenen aan het einde van de arbeidsovereenkomst (de eindafrekening)

Verrekenen tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst

Uw werkgever mag tijdens de duur van het dienstverband alleen in een aantal specifieke gevallen bedragen met uw loon verrekenen. Het moet dan namelijk gaan om een opeisbaar bedrag van uw werkgever dat verband houdt met:

 • Een door u aan uw werkgever verschuldigde schadevergoeding. Dit is een uitzonderlijke situatie. Als u bijvoorbeeld opzettelijk schade heeft toegebracht aan bedrijfseigendommen van uw werkgever, kan uw werkgever deze schade verrekenen met uw loon.
 • Een door u aan uw werkgever verschuldigde boete. Ook dit is een uitzonderlijke situatie. Denk bijvoorbeeld aan een boete die u verbeurt als u een geheimhoudingsbeding overtreedt. Uw werkgever mag in dit geval bovendien maximaal 10% van uw loon verreken met de verschuldigde boete.
 • Een geldlening die u van uw werkgever ontvangen heeft. Om deze geldlening met uw loon te mogen verrekenen moet uw werkgever wel beschikken over een schriftelijke geldleningsovereenkomst waaruit blijkt dat de lening uit uw loon mag worden afgelost.
 • Teveel betaald loon. Als uw werkgever echter over een lange periode teveel loon betaald heeft en u was te goeder trouw, kunt u mogelijk met succes bezwaar maken tegen terugvordering. Informeer hiernaar bij een arbeidsrechtspecialist.
 • De huurprijs van een woning, een stuk grond, gereedschap of van een werktuig dat u van de werkgever gehuurd heeft. Uw werkgever kan deze huurprijs alleen met uw loon verrekenen als er een schriftelijk huurovereenkomst is.

In alle andere gevallen mag uw werkgever dus geen bedragen verrekenen met uw loon. Bovendien mag uw werkgever nooit verrekenen met dat deel van uw loon dat onder de zogenaamde beslagvrije voet valt. Dit is een bedrag dat overeenkomst met 90% van de bijstandsnorm. Dit bedrag moet elke werknemer van de overheid tenminste aan loon ontvangen.

Verrekenen aan het einde van de arbeidsovereenkomst

De verrekeningsmogelijkheden voor uw werkgever zijn bij het einde van de arbeidsovereenkomst ruimer dan tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst. Bij het einde van de arbeidsovereenkomst mag uw werkgever geldbedragen met uw laatste loonbetaling of met de eindafrekening verrekenen als:

 • Er sprake is van een opeisbare vordering. Het moet dus wel duidelijk zijn dat uw werkgever daadwerkelijk een vordering op u heeft en dat deze vordering opeisbaar is.
 • Uw werkgever mag met uw laatste loonbetaling nooit meer verrekenen dan dat deel van uw loon dat niet onder de zogenaamde beslagvrije voet valt. Dit houdt in dat u in elk geval ongeveer 90% van de bijstandsnorm aan loon uitgekeerd moet krijgen.

Verrekenen van studieschuld

Een studiekostenbeding of een studieovereenkomst is een schriftelijke regeling die inhoudt dat u (een deel van) gemaakte studiekosten moet terugbetalen als uw arbeidsovereenkomst tijdens of in een bepaalde periode na afronding van de studie eindigt. Uw werkgever kan een openstaande studieschuld alleen bij de eindafrekening verrekenen als:

 • er een schriftelijk studiekostenbeding of studiekostenovereenkomst is
 • de terugbetalingsregeling vermindert naar mate uw arbeidsovereenkomst langer heeft voortbestaan sinds de afronding van de studie

Bovendien kan een rechter tot het oordeel komen dat het niet redelijk is dat uw werkgever bepaalde studiekosten terugvordert, met name als uw werkgever zelf heeft aangestuurd op de beëindiging van uw arbeidsovereenkomst. Als u twijfelt of er in uw geval sprake is van een terugbetalingsverplichting, neem dan contact op met een arbeidsrechtspecialist.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven