fbpx
Ga naar content

Ambtenarenontslag van rechtswege

Als u als ambtenaar beschikt over een zogenaamde tijdelijke aanstelling voor bepaalde tijd, dan eindigt deze aanstelling in principe automatisch op de einddatum. In vaktaal spreekt men dan van een ontslag van rechtswege. Uw werkgever hoeft dus in feite geen ontslagbesluit meer te nemen, tenzij de rechtspositieregeling die op u van toepassing is dit bepaalt.

Een tijdelijke aanstelling kan ook tussentijds worden beëindigd. Hiervoor moet uw werkgever dan wel een zogenaamde ‘redelijke grond’ hebben. Ook in geval van een tussentijdse beëindiging zal een ontslagbesluit genomen moeten worden. Aan een dergelijk ontslagbesluit worden dezelfde eisen gesteld als aan ieder ander ontslagbesluit.

In sommige gevallen kunt u het ontslag van rechtswege op de einddatum aanvechten. Dit kan bijvoorbeeld als er sprake is van een tijdelijke aanstelling bij wijze van proef. Anders dan vroeger kan de proeftijd niet worden verlengd, omdat men nog niet zeker weet of iemand aan de functie-eisen voldoet. Verlenging is alleen mogelijk voor de periode dat iemand niet heeft gewerkt, door bijvoorbeeld ziekte, ouderschapsverlof of anderszinds. Een tijdelijke aanstelling bij wijze van proef suggereert namelijk dat u, bij goed functioneren, in aanmerking komt voor een verlenging van uw tijdelijke aanstelling of voor een vaste aanstelling.

Het besluit van uw werkgever om de tijdelijke aanstelling bij wijze van proef af te laten lopen kan opgevat worden als een ‘impliciet besluit’ om niet met u verder te gaan. Hiertegen kunt u bezwaar maken.

In dat geval kunt u zich op het standpunt stellen dat u goed functioneerde. Uw werkgever zal dan aannemelijk moeten maken dat u niet aan de functie-eisen voldeed. Het is wel verstandig om in een dergelijke situatie met een advocaat te overleggen over uw kansen.

Ook kunt u een ontslag van rechtswege uit een tijdelijke aanstelling aanvechten als er een duidelijke toezegging ligt dat de aanstelling zou worden verlengd of zou worden omgezet in een vaste aanstelling.

Binnen het ambtenarenrecht komen nog andere vormen van ontslag van rechtswege voor. Daarbij moet u bijvoorbeeld denken aan het bereiken van de 65-jarige leeftijd.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven