fbpx
Ga naar content

Ambtenarenontslag op andere gronden

Naast de min of meer bekende ontslaggronden zoals ontslag wegens reorganisatie, ongeschiktheid voor de functie en langdurige arbeidsongeschiktheid, zijn er in vrijwel elke rechtspositieregeling nog een groot aantal andere ontslaggronden opgenomen.

Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld:

  • ontslag wegens verlies van een vereiste voor benoembaarheid
  • ontslag wegens het onherroepelijk worden van een veroordeling tot vrijheidsstraf wegens een misdrijf

Daarnaast bevatten de meeste rechtspositieregelingen nog een restcategorie, het ontslag op andere gronden. Deze ontslaggrond (ontslag op andere gronden) wordt vaak gebruikt als er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie. Dat er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie zal wel door uw werkgever moeten worden aangetoond.

Het ontslag op andere gronden gaat gepaard met een financiële regeling. Deze financiële regeling bestaat in de eerste plaats uit een gegarandeerde uitkering. Deze uitkering is gelijk aan de WW-uitkering en de bovenwettelijke uitkering, waarvoor de ambtenaar in aanmerking komt.

Daarnaast kan het, afhankelijk van de zaak, ook nog gaan om een (extra) ontslagvergoeding. Voor de hoogte van deze ontslagvergoeding speelt de lengte van uw arbeidsverleden als ambtenaar een belangrijke rol. Ook kan worden meegewogen aan wie de verstoorde arbeidsrelatie valt te wijten.

Soms wordt er voor de berekening van deze ontslagvergoeding aangehaakt bij de zogenaamde kantonrechtersformule. Maar dit is lang niet altijd het geval. Het is verstandig om bij een dergelijke situatie in een vroegtijdig stadium van een (dreigend) arbeidsgeschil contact op te nemen met een in ambtenarenrecht gespecialiseerde advocaat.

Tegen dit ontslagbesluit kunt u bezwaar maken. Na bezwaar kan eventueel beroep bij de rechtbank, sector bestuursrecht, en hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep worden ingesteld. Ook is het mogelijk om tijdens een van deze procedures een spoedprocedure (een zogenaamde voorlopige voorziening) te voeren bij de bestuursrechter.

Overigens wordt het ontslagbesluit door het instellen van bezwaar, beroep of hoger beroep niet geschorst. Dit betekent dat het ontslagbesluit tijdens deze procedures in stand blijft. Het gevolg hiervan is weer dat u geen bezoldiging (salaris) ontvangt.

Na ontslag op overige gronden heeft u in principe recht op een uitkering

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven