Ambtenarenontslag wegens ziekte

Terug naar overzicht

Ambtenarenontslag wegens ziekte

Als u langdurig arbeidsongeschikt bent, kan dit tot ontslag leiden. Ontslag kan in dit geval pas plaatsvinden als u tenminste twee jaar of langer arbeidsongeschikt bent. Verder moet er voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:

  • herstel van uw ziekte is niet binnen een periode van zes maanden te verwachten, en
  • er zijn geen duurzame re-integratie mogelijkheden binnen een redelijke termijn

Om dit te kunnen beoordelen was uw werkgever voorheen verplicht advies te vragen aan het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Tegenwoordig is het voldoende als er een zogenaamde WIA-beoordeling heeft plaatsgevonden. Als uit deze beoordeling blijkt dat inderdaad geen herstel binnen zes maanden mogelijk is en geen re-integratie binnen een redelijke termijn te verwachten is, kan uw werkgever tot ontslag overgaan.

Tegen dit ontslagbesluit kunt u bezwaar maken. Na bezwaar kan eventueel beroep bij de rechtbank, sector bestuursrecht, en hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep worden ingesteld. Ook is het mogelijk om tijdens een van deze procedures een spoedprocedure (een zogenaamde voorlopige voorziening) te voeren bij de bestuursrechter.

Overigens wordt het ontslagbesluit door het instellen van bezwaar, beroep of hoger beroep niet geschorst. Dit betekent dat het ontslagbesluit tijdens deze procedures in stand blijft. Het gevolg hiervan is weer dat u geen bezoldiging (salaris) ontvangt.

Na ontslag wegens ziekte heeft u in principe recht op een uitkering.

Op zoek naar een advocaat die bij uw situatie past?

VRAAG GRATIS ADVIES Advies aanvragen

Hier zijn wij trots op:

  • Judex krijgt 4 van de 5 sterren op service gebied!
  • Er zijn meer dan 948 vragen gesteld dit jaar
Advies aanvragen

Hoe werkt gratis vragen naar advies?

  1. 1 U stuurt uw vraag op naar Judex.nl
  2. 2 Wij matchen uw vraag met een van onze experts
  3. 3 Een expert beantwoord binnen 24 uur uw vraag