fbpx
Ga naar content

Beoordelingsgesprekken voor ambtenaren

Beoordelingen hebben een formeel en officieel karakter. De uiteindelijke vaststelling van een beoordeling is een besluit in de zin van de wet. Dat wil zeggen dat u tegen een beoordeling officieel bezwaar kunt maken.

Een formele beoordeling kan voor u als ambtenaar grote gevolgen hebben. Beoordelingen zijn vaak bedoeld om over te kunnen gaan tot rechtspositionele maatregelen. Daarbij kan het zelfs gaan om ontslag. Het is dan ook van groot belang dat beoordelingen zorgvuldig plaats vinden.

Overigens kunnen beoordelingen ook op verzoek van de ambtenaar zelf plaats vinden. Als al langere tijd sprake is van goed functioneren kan het handig zijn om dit door middel van een beoordeling te laten vastleggen. Een positieve beoordeling kan van invloed zijn op de hoogte van de bezoldiging en bijvoorbeeld aanleiding zijn voor een bevordering.

Voor beoordelingen gelden vaste procedures. Deze procedures zijn vastgelegd in een zogenaamd beoordelingsvoorschrift. Ook is vaak sprake van vaste beoordelingsformulieren. Als de procedure niet op de juiste wijze wordt gevolgd kan dit uiteindelijk leiden tot vernietiging van de beoordeling. Daarvoor moet u dan wel tijdig bezwaar hebben gemaakt tegen deze beoordeling.

Anders dan functioneringsgesprekken hebben beoordelingen een eenzijdig karakter. Een beoordeling hoort objectief plaats te vinden. In verband hiermee wordt vaak gebruik gemaakt van twee beoordelaars.

Ook wordt vaak gebruik gemaakt van meerdere informanten of adviseurs. De beoordelingen wordt vastgesteld door het bevoegd gezag (uw werkgever) en in dit verband ook wel de beoordelingsautoriteit genoemd.

Voordat beoordelingen worden vastgesteld wordt de ambtenaar in gelegenheid gesteld om schriftelijk op de voorgenomen beoordeling te reageren. De ambtenaar mag met andere woorden bedenkingen kenbaar maken. Vervolgens vindt nog vaak een gesprek plaats. Dit wordt ook wel bedenkingengesprek genoemd.

Uiteindelijk zal u als ambtenaar worden gevraagd om de beoordeling ‘voor akkoord’ te ondertekenen. Als u niet akkoord gaat met de beoordeling kan de beoordeling eenzijdig door het bevoegd gezag (uw werkgever) worden vastgesteld. Deze vaststelling is een besluit in de zin van de wet. Hiertegen kunt u dus bezwaar maken.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven