fbpx
Ga naar content

Ambtenaren en ongeschiktheidsontslag

Een belangrijke ontslaggrond in het ambtenaren recht is het zogenaamde ongeschiktheidsontslag. Daarbij gaat het om een ontslag op grond van ongeschiktheid of onbekwaamheid voor de functie, zonder dat dit te maken heeft met ziekte of gebreken. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij uw werkgever van mening is dat u onvoldoende functioneert.

Uw werkgever kan natuurlijk niet zomaar een ontslagbesluit nemen.

Eerst zal uw werkgever over een voldoende zwaar dossier moeten beschikken. Denk daarbij aan documenten waaruit blijkt dat u onvoldoende functioneert zoals beoordelingsverslagen, brieven of e-mails. Uit dit dossier moet dus overtuigend blijken dat u ondermaats presteert.

Daarnaast wordt van uw werkgever verwacht dat er een zogenaamd verbetertraject plaatsvindt. Dit is een periode waarbij u goed begeleid wordt en waarbij gezamenlijk geprobeerd wordt om uw functioneren te verbeteren. De lengte van dit traject is variabel en zal in het algemeen afhangen van de lengte van uw dienstverband en de punten waarop u volgens uw werkgever onvoldoende functioneert.

Als uw werkgever na afloop van dit traject vindt dat het functioneren nog steeds onvoldoende is, moet u rekening houden met een ontslagbesluit.

Soms kan van de werkgever worden verwacht dat nog een herplaatsingsonderzoek plaatsvindt voordat tot ontslag wordt overgegaan. Hiervoor dienen wel bijzondere omstandigheden te bestaan.

Tegen het ontslagbesluit kan bezwaar worden gemaakt. Na bezwaar kan eventueel beroep bij de rechtbank, sector bestuursrecht, en hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep worden ingesteld. Ook is het mogelijk om tijdens een van deze procedures een spoedprocedure (een zogenaamde voorlopige voorziening) te voeren bij de bestuursrechter.

Overigens wordt het ontslagbesluit door het instellen van bezwaar, beroep of hoger beroep niet geschorst. Dit betekent dat het ontslagbesluit tijdens deze procedures in stand blijft. Het gevolg hiervan is weer dat u geen bezoldiging (salaris) ontvangt.

Na ongeschiktheidsontslag heeft u in veel gevallen recht op een uitkering. Het ongeschiktheidsontslag wordt eervol verleend.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven