Ga naar content

Hoe moet een ambtenaar zich ziek melden?

Als u als ambtenaar ziek bent dan moet u dit zo spoedig mogelijk melden bij uw werkgever. Dit moet in ieder geval binnen twee dagen nadat de ziekte is aangevangen. Vaak zal de ziekmelding plaatsvinden bij de leidinggevende. Als een specifieke procedure is voorgeschreven, bijvoorbeeld in een zogenaamd verzuimprotocol, is het verstandig om deze procedure te volgen.

Als zieke ambtenaar bent u verplicht om mee te werken aan een onderzoek door de bedrijfsarts en verplicht om mee te werken aan re-integratie. U bent verplicht om aan oproepen van de bedrijfsarts gehoor te geven. Mocht u echt verhinderd zijn, dan is het verstandig om een nieuwe afspraak met de bedrijfsarts te maken.

Het kan voorkomen dat de bedrijfsarts oordeelt dat geen sprake is van ziekte en dat u uw werk moet hervatten. Als u het hiermee niet eens bent, bestaat de mogelijkheid om een zogenaamd deskundigenoordeel bij het UWV aan te vragen.

Het UWV geeft dan een onafhankelijk oordeel met betrekking tot de vraag of u wel of niet ziek bent. Het UWV kan ook oordelen over de vraag of er door u of uw werkgever voldoende re-integratie-inspanningen zijn verricht.

Let op: als u onvoldoende meewerkt aan het onderzoek door de bedrijfsarts, kan dit negatieve gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor wat betreft uw loondoorbetaling.

Ook interessant voor u:

Heeft u een juridische vraag?

Omschrijf uw situatie bij Judex middels ons contactformulier en wij nemen binnen 24 uur contact op. Judex hulp is 7 dagen bereikbaar, kosteloos en vrijblijvend.

Stel uw juridische vraag
Terug naar boven