Ga naar content

Hoe wordt bij een ambtenaar zijn functie gewaardeerd?

Als ambtenaar kunt u te maken krijgen met functiewaardering oftewel het waarderen van uw functie. Functiewaardering kan bijvoorbeeld van belang zijn bij het vaststellen van uw beloning (bezoldiging) als ambtenaar.

Ook kan de waardering van uw functie bijvoorbeeld van belang zijn in reorganisaties. Als er namelijk sprake is van meer algemene functies kunt u als ambtenaar makkelijker in de nieuwe organisatie worden geplaatst.

Functiewaardering kan op twee manieren plaatsvinden:

  1. In de eerste plaats kunnen de werkzaamheden die u als ambtenaar daadwerkelijk uitvoert als uitgangspunt worden genomen. Aan de hand van de opgedragen werkzaamheden wordt uw functie vervolgens gewaardeerd.
  2. In de tweede plaats kan worden uitgegaan van uw functie binnen de organisatie. Men noemt dit ook wel de organieke functie.

In de praktijk worden verschillende functiewaarderingssystemen gebruikt. Het meest voorkomende functiewaarderingssysteem bij de rijksoverheid is het zogenaamde FUWASYS. FUWASYS maakt het mogelijk om functies op basis van een aantal kenmerken te waarderen.

Om te komen tot een juiste waardering van de functie wordt eerst onderzocht wat de daadwerkelijk opgedragen werkzaamheden zijn. Vaak zal ook een nieuwe functiebeschrijving worden gemaakt.

Voor u als ambtenaar is het van belang dit proces nauwlettend in de gaten te houden. Als belangrijke onderdelen van uw functie over het hoofd worden gezien, bijvoorbeeld leidinggevende taken, dan kan dit gevolgen hebben voor uw positie binnen de organisatie.

In geval van functiewaardering is het voor u als ambtenaar van belang om kennis te nemen van de geldende procedureregeling functiewaardering. Binnen de verschillende sectoren gelden verschillende procedureregelingen. Als de voorgeschreven procedure niet juist wordt gevolgd, kunt u dit in een bezwaarprocedure aan de orde stellen.

Ook interessant voor u:

Heeft u een juridische vraag?

Omschrijf uw situatie bij Judex middels ons contactformulier en wij nemen binnen 24 uur contact op. Judex hulp is 7 dagen bereikbaar, kosteloos en vrijblijvend.

Stel uw juridische vraag
Terug naar boven