Ga naar content

Inschaling als ambtenaar

Nadat de functiewaardering heeft plaatsgevonden, vindt de inschaling van de functie plaats. Inschaling wil zeggen dat de functie wordt ingepast in het geheel van functies binnen de organisatie met daarbij behorende bezoldiging.

In de praktijk komt het vaak voor dat inschaling plaats vindt in een algemene groep van functies, bijvoorbeeld de functie van vakspecialist. Bedoeling hiervan is om ambtenaren breder inzetbaar te maken.

Het kan voorkomen dat u als ambtenaar in een lagere salarisschaal wordt ingedeeld dan voorheen. Veel rechtspositieregelingen voorzien in overgangsbepalingen, waarbij het oude salaris min of meer wordt gegarandeerd, bijvoorbeeld door middel van toeslagen.

Bezwaar en beroep tegen functiewaardering
In het functiewaarderingstraject kunt u als ambtenaar op verschillende momenten bedenkingen naar voren brengen of bezwaar maken. Afhankelijk van de procedureregeling kan dit al op het moment dat de functie wordt gewaardeerd.

De procedureregeling voorziet vaak in een commissie die de functiewaardering begeleidt. Ook is vaak voorzien in een bezwarenadviescommissie. Als u het niet eens bent met de waardering van uw functie is het van belang om tijdig bezwaar te maken. Alleen op deze manier kunt u later eventueel nog beroep instellen tegen de inschaling van uw functie.

In de bezwaarprocedure vindt een volledige heroverweging plaats. De bezwarenadviescommissie moet met alle aspecten rekening houden. Ook aspecten die niet specifiek door u naar voren zijn gebracht.

Na de bezwaarprocedure kunt u desgewenst nog beroep instellen moeten bij de onafhankelijke bestuursrechter. De bestuursrechter toetst terughoudend. Dat wil zeggen dat de rechter uw werkgever behoorlijk de ruimte laat om zelf te bepalen hoe een functie gewaardeerd dient te worden.

De rechter toetst aan de hand van de methode van functiewaardering of de functiewaardering op onvoldoende gronden berust. Als de functiewaardering onhoudbaar kan deze door de rechter worden vernietigd.

Ook tegen het inschalingsbesluit is bezwaar en beroep mogelijk.

Ook interessant voor u:

Heeft u een juridische vraag?

Omschrijf uw situatie bij Judex middels ons contactformulier en wij nemen binnen 24 uur contact op. Judex hulp is 7 dagen bereikbaar, kosteloos en vrijblijvend.

Stel uw juridische vraag
Terug naar boven