Ga naar content

Re-integratieverplichtingen van de ambtenaar

Als ambtenaar bent u verplicht om mee te werken aan re-integratie. Zo zult u aan oproepen van de bedrijfsarts gehoor moeten geven. Na zes weken ziekte zal de bedrijfsarts een probleemanalyse opstellen. Hierin wordt de aard van het probleem vastgelegd. Vervolgens zal in overleg met de bedrijfsarts een plan van aanpak worden opgesteld.

Als ambtenaar bent u verplicht om mee te werken aan het plan van aanpak. Het is mogelijk dat u in het kader van de re-integratie andere werkzaamheden krijgt opgedragen. In principe bent u verplicht om deze werkzaamheden te verrichten.

Mocht een terugkeer in uw eigen functie niet mogelijk zijn, dan kunt u als ambtenaar geplaatst kunnen worden in een andere passende functie. Daarbij zal rekening gehouden moeten worden met uw beperkingen.

Als het niet mogelijk is om u binnen de eigen organisatie te reïntegreren moet gekeken worden naar de mogelijkheden om u buiten de organisatie te re-integreren. Dit wordt ook wel re-integratie tweede spoor genoemd. Vaak wordt u dan op basis van een zogenaamde detacheringsovereenkomst bij een andere werkgever te werk gesteld.

Let op: als u als ambtenaar niet meewerkt aan re-integratie, kan dit negatieve gevolgen hebben. In het uiterste geval kan de loonbetaling worden stopgezet of kunt u ontslagen worden.

Kan ik als ambtenaar in aanmerking komen voor een WIA-uitkering?
Na twee jaar ziekte kunt u als ambtenaar in aanmerking komen voor een zogenaamde WIA-uitkering. Daarnaast kunt u als ambtenaar in sommige gevallen in aanmerking komen voor een aanvulling op de WIA-uitkering. Deze aanvulling wordt verstrekt door het ABP.

Ook interessant voor u:

Heeft u een juridische vraag?

Omschrijf uw situatie bij Judex middels ons contactformulier en wij nemen binnen 24 uur contact op. Judex hulp is 7 dagen bereikbaar, kosteloos en vrijblijvend.

Stel uw juridische vraag
Terug naar boven