Ga naar content

Solliciteren als ambtenaar

Normaal gesproken komt een aanstelling tot stand nadat een sollicitatie heeft plaatsgevonden. Daarbij kan het gaan om een sollicitatie van iemand die nog geen ambtenaar is. Dit is de externe sollicitant. Ook kan het gaan om een sollicitatie van iemand die al ambtenaar is, oftewel de interne sollicitant.

Besluit Werving en Selectie
Voor externe sollicitanten kunnen andere regels gelden dan voor interne sollicitanten. Als u een interne sollicitant bent en rijksambtenaar dan is bijvoorbeeld het Besluit Werving en Selectie op u van toepassing. Hierin is de sollicitatieprocedure bij de rijksoverheid uitgewerkt. Dit besluit is niet van toepassing op externe sollicitanten.

In alle gevallen zal echter een zorgvuldige sollicitatieprocedure gevolgd dienen te worden. Als u als sollicitant van mening bent dat u niet correct bent behandeld, dan kunt u zich wenden tot de Nationale Ombudsman. In geval u van mening bent dat sprake is van een ongelijke behandeling (discriminatie), dan kunt u zich wenden tot de Commissie Gelijke Behandeling.

De werkgever, het bevoegd gezag, bepaalt uiteindelijk of de sollicitant wordt aangenomen. Daarbij gaat het om een discretionaire bevoegdheid. Dit betekent dat de werkgever een grote vrijheid heeft om een aanstelling te verlenen of af te wijzen.

Als externe sollicitant kunt u geen bezwaar maken tegen een afwijzing. Wel kunt u zich als externe sollicitant zich eventueel tot de burgerlijke rechter wenden met een claim op grond van onrechtmatige daad. Daarnaast kunt u als externe sollicitant een klacht indienen bij de overheidswerkgever waar de sollicitatie heeft plaatsgevonden.

Als ambtenaar kunt u wel bezwaar maken tegen een afwijzing. Een afwijzing is namelijk ook een vorm van besluit waartegen bezwaar kan worden gemaakt. Als het bezwaar niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u als interne sollicitant beroep instellen bij de bestuursrechter en hoger beroep instellen bij de Centrale Raad van Beroep. Ook kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd.

De toetsing door de rechter is echter beperkt. Dat wil zeggen dat de rechter de werkgever veel ruimte biedt om een sollicitant wel of niet aan te nemen. Dit wordt ook wel een marginale toetsing genoemd. Daarbij moet u zich natuurlijk afvragen of procedures in de sollicitatiefase de eventuele verdere arbeidsrelatie niet onnodig zwaar zullen beschadigen.

Zorgvuldig onderzoek
Voordat u als ambtenaar wordt aangesteld vindt een zorgvuldig onderzoek plaats. In de eerste plaats wordt onderzocht of u als ambtenaar geschikt bent voor de functie. Daarnaast kan een medisch onderzoek of een aanstellingskeuring plaatsvinden. Ook wordt onderzocht of u beschikt over een geldige verblijfsvergunning.

Ook interessant voor u:

Heeft u een juridische vraag?

Omschrijf uw situatie bij Judex middels ons contactformulier en wij nemen binnen 24 uur contact op. Judex hulp is 7 dagen bereikbaar, kosteloos en vrijblijvend.

Stel uw juridische vraag
Terug naar boven