Ga naar content

Wanneer ben ik een ambtenaar?

In Nederland kennen we twee soorten werknemers:

  1. Werknemers met een ‘gewone’ arbeidsovereenkomst. De inhoud van deze arbeidsovereenkomst wordt bepaald door de werkgever en werknemer.
  2. Werknemers met een ambtelijke aanstelling. De ambtelijke aanstelling is een besluit dat eenzijdig door de werkgever wordt genomen.

U bent dus een ambtenaar als u in de tweede categorie valt. Als ambtenaar bent u werkzaam in openbare dienst, u dient als het ware een soort algemeen (overheids)belang.

De rechten en plichten van ambtenaren zijn vastgelegd in speciale regelingen, de zogenaamde rechtspositieregelingen. Afhankelijk van de vraag bij welk onderdeel van de overheid u werkzaam bent, geldt voor u een specifieke rechtspositieregeling.

In Nederland kennen we dertien sectoren met elk een eigen rechtspositieregeling:

Sector

Rechtspositieregeling

Rijk

ARAR

Provincie

CAP

Gemeente

CAR-UWO

Academische ziekenhuizen

CAO-UMC

Defensie

BARD en AMAR

Gemeenschappelijke regelingen

CAR-UWO

Hoger beroepsonderwijs

CAO HBO (De CAO spreekt over werknemers. Strikt genomen zijn dit geen ambtenaren.)

Onderwijspersoneel

CAO PO, CAO VO, CAO BVE

Onderzoeksinstellingen

CAO OI

Politie

BARP en CAO Politie

Rechtelijke macht

WRRA

Universiteiten

CAO NU

Waterschappen

SAW 

Ook interessant voor u:

Heeft u een juridische vraag?

Omschrijf uw situatie bij Judex middels ons contactformulier en wij nemen binnen 24 uur contact op. Judex hulp is 7 dagen bereikbaar, kosteloos en vrijblijvend.

Stel uw juridische vraag
Terug naar boven