Ga naar content

Wat is bezoldiging precies?

Als ambtenaar ontvangt u een beloning voor het verrichten van uw dienst. Deze beloning wordt ook wel bezoldiging genoemd. Het begrip bezoldiging omvat meer dan alleen het loon. Bezoldiging is de volledige beloning van de ambtenaar, waaronder loon en alle toeslagen. Zo valt ook de vergoeding voor overwerk onder het begrip bezoldiging.

Bij de overheid gelden verschillende salarisschalen. Bij de rijksoverheid zijn deze salarisschalen opgenomen in het zogenaamde Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (BBRA). De laagste salarisschaal is 1. De hoogste is 18.

Daarnaast heeft de ambtenaar recht op vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. Ook kan aanspraak bestaan op een jubileumgratificatie.

Als ambtenaar kunt u in aanmerking komen voor verschillende toelagen. Daarbij kan worden gedacht aan:

  • overwerkvergoeding
  • toelage onregelmatige dienst
  • bereikbaarheidstoelage

Sommige toelagen zijn in het leven geroepen voor bijzondere groepen van ambtenaren. Als voorbeeld kan worden genoemd de toelage onregelmatige dienst voor 55-plussers.

Tegen besluiten met betrekking tot de bezoldiging, zoals het stopzetten van een toelage, kunt u als ambtenaar bezwaar maken. Dergelijke besluiten zullen uiteraard zorgvuldig moeten worden voorbereid en goed gemotiveerd moeten worden.

Door het stopzetten van een toelage kan de ambtenaar er financieel behoorlijk op achteruitgaan. In verband hiermee voorzien veel rechtspositieregelingen in afbouwregelingen. Als voorbeeld kan worden genoemd de afbouwregeling toelage onregelmatige dienst.

Ook interessant voor u:

Heeft u een juridische vraag?

Omschrijf uw situatie bij Judex middels ons contactformulier en wij nemen binnen 24 uur contact op. Judex hulp is 7 dagen bereikbaar, kosteloos en vrijblijvend.

Stel uw juridische vraag
Terug naar boven