Ga naar content

Wat is een besluit volgens het ambtenarenrecht?

De officiële definitie van een besluit luidt als volgt: een besluit is een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. In de praktijk gaat het voor u als ambtenaar om een beslissing van uw werkgever, het bevoegd gezag.

Als ambtenaar kunt u regelmatig met besluiten te maken krijgen, de eerste keer gebeurt dit al bij uw aanstelling. Als ambtenaar wordt u aangesteld door middel van een besluit van uw werkgever. Dit besluit wordt het aanstellingsbesluit genoemd.

Het aanstellingsbesluit hoeft niet voor akkoord te worden ondertekend. Het gaat immers niet om een arbeidsovereenkomst, maar om een besluit van de werkgever.

Andere voorbeelden van besluiten waar u mee te maken zou kunnen krijgen zijn:

  • een bevorderingsbesluit
  • een overplaatsingsbesluit
  • een schorsingsbesluit
  • een ontslagbesluit

Kenmerkend voor de ambtelijke rechtspositie is dat de werkgever uw rechtspositie eenzijdig kan wijzigen door middel van een besluit. Een besluit kan echter ook op uw verzoek tot stand komen.

Voorafgaand aan het besluit: het voornemen
w werkgever is verplicht om een besluit zorgvuldig voor te bereiden. Ook moet uw werkgever het besluit aankondigen voordat het besluit genomen wordt. Deze aankondiging wordt ook wel voornemen genoemd.

Vervolgens moet u als ambtenaar in de gelegenheid worden gesteld om hier binnen en redelijke termijn op te reageren. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Wat een redelijke termijn is wordt in de wet niet genoemd. Dit zal afhangen van de specifieke situatie en het soort besluit dat uw werkgever van plan is te nemen.

Uw reactie op de aankondiging van het besluit wordt zienswijze genoemd. Met uw zienswijze moet door uw werkgever rekening worden gehouden. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat uw werkgever het altijd met u eens moet zijn.

Uw werkgever kan pas nadat een zorgvuldige belangafweging heeft plaatsgevonden het besluit nemen. Het besluit moet goed gemotiveerd zijn. Zo moet uw werkgever aangeven op welke wetsartikelen het besluit is gebaseerd.

Daarnaast moet u uiteraard op de hoogte worden gebracht van het besluit en moet u worden gewezen op de mogelijkheid om tegen dit besluit bezwaar te maken.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven