fbpx
Ga naar content

Wat houdt de spaarloonregeling in?

Beter gezegd: wat hield de spaarloonregeling in? Deze regeling is namelijk per 1 januari 2012 afgeschaft. De spaarloonregeling was een regeling waarbij u op een fiscaal gunstige manier kon sparen met (een deel van) uw bruto loon.

Normaal gesproken worden er op uw bruto loon door uw werkgever een aantal bedragen ingehouden. Denkt u hierbij aan de verschuldigde loonbelasting en de premies werknemersverzekeringen. U houdt dan uiteindelijk een netto salaris over dat door uw werkgever aan u wordt uitbetaald.

Als u deelnam aan een spaarloonregeling, mocht u sparen met uw bruto loon. Uw werkgever hield het spaargedeelte in op uw bruto maansalaris, vakantiegeld of winstuitkering. Dit spaarbedrag werd vervolgens op een speciale spaarloonrekening gestort. Over het spaarbedrag hoefde u dus geen belasting of premies te betalen.

Maximum spaarloonbedrag

U kon per jaar voor maximaal 613 euro deelnemen aan de spaarloonregeling. Veel mensen kozen ervoor om op maandbasis voor met maximale bedrag van 51,08 euro mee te doen. Deelname aan een spaarloonregeling kon namelijk een flink belastingvoordeel opleveren.

Een voorbeeld.

Dennis Versteeg doet voor 51,08 euro per maand mee aan de spaarloonregeling van zijn werkgever. Normaal gesproken betaalt Dennis 42% van zijn bruto loon aan belastingen en premies. Als Dennis niet meedoet aan de spaarloonregeling houdt hij van zijn 51,08 euro aan bruto loon dus (51,08 euro – 42%) 29,63 euro netto over.

In feite betaalt hij dus maandelijks 21,45 euro aan loonbelasting en premies. Door voor 51,08 euro deel te nemen aan de spaarloonregeling bespaart hij zich maandelijks 21,45 euro. Het bedrag van 51,08 euro bruto wordt namelijk rechtstreeks door de werkgever en zonder inhoudingen overgemaakt naar de geblokkeerde spaarloonrekening die op naam van Dennis staat.

Blokkeringsperiode

Om te kunnen profiteren van het belastingvoordeel moesten de spaarloonbedragen (inclusief de rente hierover) in principe 4 jaar op de spaarloonrekening blijven staan. Deze periode noemt men ook wel de blokkeringsperiode. Na afloop van deze periode kon u het bedrag dat vrijkwam dan automatisch naar een door u opgegeven bankrekening laten overmaken.

Opnemen binnen 4 jaar: deblokkeren

In sommige gevallen mocht u ook binnen de termijn van 4 jaar geld opnemen van uw spaarloonrekening zonder dat u daar dan belasting over hoefde te betalen. Men noemde dit ook wel deblokkeren. Dit kon alleen als u het geld ging gebruiken voor:

  • de aankoop van een eigen woning
  • het betalen van de premie van kapitaalverzekering die aan uw eigen woning gekoppeld is
  • het betalen van een koopsom of lijfrentepremie
  • een vrijwillig betaalde pensioenpremie
  • het starten van een eigen bedrijf
  • het betalen van een eigen bijdrage aan kinderopvang
  • scholingsuitgaven (opleidings- en studiekosten)
  • opname van onbetaald verlof
  • aankoop van effecten
  • eventueel gedeeltelijk belastingvrij bij beëindigen dienstbetrekking

Deblokkeren zonder geldige reden

Als u besloot tot deblokkeren (lees: geld opnemen) zonder geldige deblokkeringsreden en voordat de blokkeringsperiode van 4 jaar verstreken was, dan moest u alsnog belasting moeten betalen. U was dan belasting verschuldigd naar rato van het aantal maanden dat u voortijdig (voordat de 4 jaar verstreken was) geld opnam.

Extra vermogensvrijstelling

Deelnemen aan de spaarloonregeling bood nog een extra voordeel. Het opgebouwde bedrag op de spaarloonrekening telde tot een bepaald maximum niet mee als vermogen in box 3. Er gold namelijk een extra vermogensvrijstelling voor het saldo op een spaarloonrekening in box 3 van de inkomstenbelasting.

In box 3 moet u normaliter over uw gemiddelde vermogen (bezittingen minus schulden) 1,2% vermogensrendementsheffing betalen. Het bedrag dat u dus op uw spaarloonrekening heeft staan blijft bij de bepaling van uw vermogen buiten beschouwing.

Alle spaarloontegoeden vallen vrij per 1 januari 2012

Nu de spaarloonregeling per 1 januari 2012 is afgeschaft, heeft de overheid besloten dat alle tegoeden op spaarloonrekeningen onbelast opgenomen kunnen worden. U kunt er echter ook voor kiezen om uw tegoed te laten staan en hiermee gebruik te blijven maken van de vrijstelling in box 3. Deze vrijstelling vervalt in elk geval per 1 januari 2016.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven