Ga naar content

Hoe werkt een pensioenregeling bij mijn werkgever?

Veel werknemers bouwen via hun werkgever pensioen op. Een pensioen via uw werkgever kan een goede aanvulling bieden op het AOW-pensioen dat u via de overheid opbouwt. De pensioenregelingen bij werkgevers verschillen nogal per werkgever of branche. Afhankelijk van de manier waarop uw pensioen wordt opgebouwd kennen we in Nederland in feite drie systemen:

  • eindloonregeling
  • middelloonregeling
  • beschikbare premieregeling

Eindloonregeling

Bij deze regeling wordt uw pensioen steeds berekend op grond van uw laatstverdiende loon. Elk jaar dat u in dienst bent, geeft u recht op een vast percentage (maximaal 2%) van het salaris dat geldt op uw pensioendatum. Dat wil zeggen dat als uw salaris omhoog gaat, ook het in het verleden opgebouwde pensioen omhoog gaat. In vakjargon noemt men deze verhogingen achteraf ‘backservice’. Bij deze pensioenvariant groeit uw pensioen als het ware steeds mee met het laatstgenoten inkomen.

De eindloonregeling is een kwalitatief zeer goed, maar ook relatief dure pensioenregeling. Omdat de werkgever in het algemeen vaak de gehele (of een groot gedeelte) van de totale pensioenregeling voor zijn rekening neemt, gaan steeds meer werkgevers over van de ‘dure’ eindloonregeling naar de ‘goedkopere’ middelloonregeling.

Middelloonregeling

Ook bij deze regeling bouwt u per dienstjaar een vast percentage van uw pensioen op. Pensioen dat in eerdere jaren opgebouwd is, wordt niet opgehoogd tot het niveau van het laatste salaris. Deze pensioenregeling kent dus geen verhoging achteraf (backservice) zoals bij de eindloonregeling. Maakt u in uw loopbaan grote salarissprongen dan komt u mogelijk pensioenopbouw tekort. Het is in dat geval raadzaam dit zelf aan te vullen.

Veel middelloonregelingen kennen een vorm van indexatie, zodat het pensioen dat in voorgaande jaren is opgebouwd, mee gaat met de loonstijging van de bedrijfstak. Deze indexatie is bijna nooit gegarandeerd. Vaak vindt indexering alleen plaats als er voldoende financiële middelen aanwezig zijn bij het pensioenfonds.

Beschikbare premieregeling

De beschikbare premieregeling is een pensioenregeling waarbij niet zozeer gekeken wordt naar het op te bouwen pensioen, maar naar de premie die de werkgever ter beschikking wil of kan stellen. Met deze premies wordt een kapitaal opgebouwd dat op de pensioendatum gebruikt kan worden om een periodieke uitkering (pensioen) aan te kopen. Deze regeling is de laatste jaren sterk in opmars, met name omdat een werkgever zijn pensioenkosten hiermee goed in de hand kan houden.

De werkgever kent u jaarlijks een pensioenpremie toe, een vast bedrag of een vast percentage van uw loon. De hoogte van uw uiteindelijke pensioen wordt dus niet vooraf vastgelegd en is afhankelijk van ingebrachte premies, kosten en de rendementen. U heeft hierdoor als werknemer onzekerheid over de hoogte van uw uiteindelijke pensioen, omdat uw pensioen vooral bepaald wordt door de rendementen op het ingelegde geld en de tarieven die gelden op het moment dat u 67 wordt.

Overigens is uw werkgever meestal niet verplicht om een pensioenregeling in te voeren. Dit kan wel een verplichting zijn als dit in een eventueel van toepassing zijnde CAO is geregeld. Als u bij een nieuwe werkgever in dienst treedt, is het raadzaam om te informeren naar een eventuele pensioenregeling zodat u hier rekening mee kunt houden bij eventuele door u zelf te regelen oudedagsvoorzieningen.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven