fbpx
Ga naar content

Zijn de premies of koopsom voor een lijfrenteverzekering aftrekbaar?

De premie of koopsom voor een lijfrenteverzekering is alleen fiscaal aftrekbaar als u een zogenaamd pensioentekort heeft. De Belastingdienst heeft een speciale formule ontwikkeld waarmee u kunt vaststellen of u een pensioentekort heeft en zo ja, hoeveel premie of koopsom u maximaal mag aftrekken.

De fiscale aftrekbaarheid wegens dit pensioentekort noemt met ook wel jaarruimte. Met andere woorden, welk bedrag mag u maximaal in mindering brengen op uw belastbaar inkomen als het gaat om een lijfrenteverzekering.

Jaarruimte

De formule om uw pensioentekort (en dus jaarruimte) te berekenen luidt als volgt:

Uw jaarruimte = 17% (IG – AF) – 7,5 A – F – BS

IG = Inkomensgrondslag. Hiermee wordt de som bedoeld van uw salaris, vakantiegeld, eventuele dertiende maand, bonussen en eventuele fiscale bijtelling wegens privégebruik van een leaseauto, maar ook ontvangen alimentatie. Als u eventueel ook nog inkomsten heeft uit een eigen onderneming, moet u deze inkomsten eveneens meetellen.

AF = AOW-franchise. Dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt voor 2013 11.829 euro.

A = jaarlijkse aangroei van uw eventuele pensioenregeling via uw werkgever. Op uw jaarlijkse pensioenbrief kunt u teruglezen hoe hoog dit bedrag is.

F = FOR-dotatie. Het gaat hier om een jaarlijkse reservering die ondernemers mogen maken. Als u geen ondernemer bent of een ondernemer zonder FOR-reserve, bedraagt deze factor nul.

BS = Deze factor speelt alleen een rol als u meedoet aan een spaarloonregeling via uw werkgever en u het spaarloon gebruikt als een fiscaal aftrekbare oudedagsvoorziening. In dat geval moet u bij BS de jaarlijkse bijdrage aan deze oudedagsvoorziening invullen.

Wat u verder nog moet weten is dat IG minus AF gemaximeerd is op een bedrag van 162.457 euro (2013). Daarmee komt de maximale aftrek dus uit op een bedrag van 17% x 162.457 euro = 27.618 euro.

Een voorbeeld.

Marieke heeft een salaris van 65.000 euro. Verder heeft zij geen inkomsten. Ze neemt deel aan een pensioenregeling via haar werk. Volgens de jaarlijkse pensioenbrief bedraagt de factor A 850 euro.

De maximaal aftrekbare premie voor een lijfrenteverzekering voor Marieke bedraagt dan 17% (65.000 – 11.829) – 7,5 x 850 = 2.664 euro. Als zij voor dit bedrag een lijfrenteverzekering aanschaft, mag zij deze premie volledig op haar inkomstenbelasting in mindering brengen.

Als u in een bepaald jaar uw jaarruimte nog niet volledig benut heeft, dan heeft u nog zeven jaar de tijd om dit alsnog te doen. Dit wordt ‘inhaalruimte’ genoemd. Hiervoor bent u wel gebonden aan bepaalde maxima. U kunt hiervoor het beste contact opnemen met een deskundig pensioenadviseur.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven