Ontslagverboden in het ambtenarenrecht

Terug naar overzicht

Ontslagverboden in het ambtenarenrecht

In de verschillende rechtspositieregelingen is een aantal ontslagverboden opgenomen. Deze ontslagverboden zijn onder andere bedoeld om zieke en zwangere ambtenaren te beschermen. Bekende en veelvoorkomende ontslagverboden zijn:

  • ontslagverbod tijdens zwangerschap
  • ontslagverbod wegens het aanvragen of opnemen van ouderschapsverlof
  • ontslagverbod wegens het doen van een beroep op het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen
  • ontslagverbod wegens vakbondsactiviteiten
  • ontslagverbod wegens lidmaatschap van de ondernemingsraad

Als u ondanks deze ontslagverboden ontslagen wordt of dreigt te worden, dan is het belangrijk om deskundig juridisch advies in te winnen.