Zieke ambtenaar heeft recht op doorbetaling loon

Terug naar overzicht

Zieke ambtenaar heeft recht op doorbetaling loon

Net als gewone werknemers hebben ambtenaren aanspraak op doorbetaling van loon tijdens ziekte. Zo heeft de rijksambtenaar gedurende de eerste 52 weken recht op doorbetaling van het volledige loon. In het tweede ziektejaar bestaat aanspraak op 70% van het loon.

Onder omstandigheden kan ook tijdens het tweede ziektejaar aanspraak bestaan op doorbetaling van het volledige loon. Dit is bijvoorbeeld het geval indien de ziekte is veroorzaakt door een beroepsincident. Ook heeft de rijksambtenaar na ontslag, anders dan wegens ziekte, gedurende 52 weken recht op doorbetaling van zijn laatstgenoten bezoldiging.

Houd er rekening mee dat er binnen de verschillende sectoren verschillende regelingen gelden met betrekking tot de doorbetaling van het loon bij ziekte. Raadpleeg dus altijd uw eigen rechtspositieregeling om na te gaan op hoeveel procent van uw loon u recht heeft.