Ga naar content

Wat betekent het als ik als ambtenaar een tijdelijke aanstelling heb?

Nadat een zorgvuldig onderzoek heeft plaatsgevonden kan de aanstelling plaatsvinden. De aanstelling is een besluit van uw toekomstige werkgever (in vaktaal: het bevoegd gezag) waarmee u als het ware ‘als ambtenaar in dienst treedt’.

Dit besluit wordt ook wel akte van aanstelling genoemd. Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld, al zal dit in de praktijk weinig tot niet voorkomen.

U kunt worden aangesteld in tijdelijke of in vaste dienst
Een tijdelijke aanstelling kan plaatsvinden voor bepaalde tijd en voor onbepaalde tijd. De tijdelijke aanstelling voor onbepaalde tijd komt in de praktijk niet veel voor. Bij de rijksoverheid komt deze aanstelling in het geheel niet meer voor.

Bij de tijdelijke aanstelling voor bepaalde tijd kan het gaan om een aanstelling voor een vast bepaalde tijd. In dat geval staat de einddatum vast. Ook kan het gaan om een aanstelling voor een andere objectief bepaalbare periode, bijvoorbeeld gedurende het zwangerschapsverlof van een collega.

In tegenstelling tot het normale arbeidsrecht, kan een overheidswerkgever alleen gebruik maken van een tijdelijke aanstelling op basis van een duidelijk omschreven grond. Deze grond moet in het aanstellingsbesluit worden vermeld.

De grond of gronden voor een tijdelijke aanstelling staan omschreven in de rechtspositieregeling die op u van toepassing is of wordt. In de praktijk komen de volgende gronden vaak voor:

  • proeftijd
  • de vereiste verklaring omtrent het gedrag is nog niet binnen
  • opleiding of vorming
  • aanstelling als oproepkracht
  • aanstelling voor het verrichten van werkzaamheden, waarvoor slechts tijdelijk een beroep op de arbeidsmarkt kan worden gedaan

Als er in uw situatie sprake is van een tijdelijke aanstelling voor een proeftijd, is dit niet te vergelijken met de proeftijd zoals we die kennen voor gewone werknemers (niet-ambtenaren). Een gewone werknemer is tijdens de proeftijd (die dan maximaal twee maanden mag duren) vrijwel rechteloos.

Een ambtenaar die tijdelijk wordt aangesteld bij wijze van proef mag maximaal 24 maanden op deze basis werkzaam zijn. Maar als de overheidswerkgever de dienstbetrekking tussentijds wil beëindigen zal hiervoor een ontslagbesluit genomen moeten worden.

Een tijdelijke aanstelling eindigt automatisch op de betreffende einddatum. Hiervoor is dus geen ontslagbesluit van uw werkgever nodig. In bijzondere gevallen kunt u als ambtenaar toch bezwaar maken tegen het feit dat uw aanstelling niet verlengd wordt of wordt omgezet naar een vaste aanstelling.

Een tijdelijke aanstelling kan worden opgevolgd door nog een tijdelijke aanstelling. Dit is anders als u is toegezegd dat de tijdelijke aanstelling zou worden opgevolgd door een vaste aanstelling. U mag uw werkgever aan een dergelijke toezegging houden.

Als u inmiddels meer dan drie tijdelijke aanstellingen hebt gehad, dan ontstaat automatisch een vaste aanstelling. Dit is vergelijkbaar met de positie van de ‘gewone werknemer’ met drie opeenvolgende arbeidsovereenkomsten.

Ambtenaar met een vaste aanstelling
Een vaste aanstelling is te vergelijken met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Deze aanstelling eindigt nooit vanzelf. Als uw werkgever de arbeidsrelatie wil beëindigen is hiervoor een ontslagbesluit nodig. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken en ook later in beroep gaan.

Bij de rijksoverheid is vaak sprake van een vaste aanstelling in algemene dienst. Dit wordt bewust gedaan om u als ambtenaar makkelijk(er) over te kunnen plaatsen. U moet als ambtenaar namelijk organisatiebreed kunnen worden ingezet.

Ook interessant voor u:

Heeft u een juridische vraag?

Omschrijf uw situatie bij Judex middels ons contactformulier en wij nemen binnen 24 uur contact op. Judex hulp is 7 dagen bereikbaar, kosteloos en vrijblijvend.

Stel uw juridische vraag
Terug naar boven