fbpx
Ga naar content

Geen uitzondering meer bij verlengen van arbeidscontracten van jonge werknemers

Voor jongere werknemers golden tijdelijk bijzondere regels als het ging om het aantal en de maximale duur van tijdelijke arbeidscontracten.

Met ingang van 9 juli 2010 is een speciale wet in werking getreden die bedoeld was om de arbeidsparticipatie van jongeren te verbeteren. Op grond van deze wet mocht een werkgever een werknemer die nog geen 27 jaar oud was vier opeenvolgende arbeidscontracten voor bepaalde tijd aanbieden binnen een periode van in totaal 48 maanden.

Onbepaalde tijd bij vijfde contract of na 48 maanden
Bij het vijfde contract of als de 48 maanden verstreken waren, ontstond automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Van deze tijdelijke maatregel kon bij CAO worden afgeweken. Er kan bijvoorbeeld in een CAO staan dat er pas vanaf het zesde of zevende tijdelijke arbeidscontract een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ontstaat. Als er tussen de tijdelijke arbeidscontracten een periode ligt die langer is dan drie maanden, geldt dat er een nieuwe reeks van tijdelijke arbeidcontracten start.

27 jaar of ouder? Geen uitzonderingen in reeks van tijdelijke contracten
Op het moment dat de werknemer 27 jaar werd, was deze bijzondere regeling direct niet meer van toepassing. Dit betekende dat u in dat geval de basisregel gold dat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat bij het vierde arbeidscontract of na 36 maanden.

Een voorbeeld.
Jasper is 25 jaar en gaat bij een ICT-onderneming werken op basis van een halfjaarcontract. Dit contract wordt nog drie keer verlengd. Tijdens het laatste contract (het vierde contract) wordt Jasper 27 jaar. Dit houdt in dat hij per direct voor onbepaalde tijd in dienst is. Het vierde contract eindigt niet meer van rechtswege en de werkgever zal het UWV Werkbedrijf of de kantonrechter om ontslagtoestemming moeten vragen.

Tijdelijke maatregel van vier tijdelijke arbeidscontracten is vervallen per 1 januari 2012
De bijzondere regeling voor het verlengen van arbeidscontracten van jongere werknemers (tot 27 jaar) gold slechts van 9 juli 2010 tot en met 31 december 2011. De maatregel was bedoeld om jonge werknemers tijdens de economische crisis langer aan het werk te houden. De maatregel bleek echter niet effectief en is daarom afgeschaft met ingang van 1 januari 2012.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven