fbpx
Ga naar content

Kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds beëindigd worden?

Zonder een tussentijdse opzegbepaling kan een arbeidscontract voor bepaalde tijd in principe niet opgezegd worden tijdens de looptijd van het contract. Met name werknemers lijken zich dat niet altijd te realiseren en denken soms de arbeidsovereenkomst tussentijds op te kunnen zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Maar zonder een bepaling in het arbeidscontract dat de overeenkomst tussentijds kan worden opgezegd zijn beide partijen in feite verplicht het contract uit te dienen.

Arbeidscontract met tussentijdse opzegmogelijkheid

Is er wel sprake van een tussentijdse opzegmogelijkheid, dan kan de werknemer met inachtneming van de opzegtermijn het contract tussentijds opzeggen. De werkgever kan op zijn beurt pas opzeggen nadat hij hiervoor toestemming gekregen heeft van het UWV Werkbedrijf. Dus zelfs met een tussentijdse opzegmogelijkheid in het contract is de werkgever verplicht om een ontslagprocedure bij het UWV Werkbedrijf te voeren om de arbeidsovereenkomst voortijdig te laten eindigen.

Arbeidscontract zonder tussentijdse opzegmogelijkheid

Wat nu al een van beide partijen tussentijds tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst wil komen terwijl de arbeidsovereenkomst geen tussentijdse opzegmogelijkheid kent? Er zijn dan in feite twee scenario’s denkbaar: de werknemer wil het contract tussentijds beëindigen en de werkgever wil dit niet, of de werkgever wil het contract tussentijds beëindigen en de werknemer verzet zich hiertegen.

Als u als werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds wilt beëindigen terwijl uw werkgever dit niet wil, heeft u weinig juridische mogelijkheden. Als er sprake is van een zeer ernstige situatie, een zogenaamde dringende reden, dan zou u ontslag op staande voet kunnen nemen. Maar in de praktijk doet deze dringende reden zich zelden voor. Het moet dan bijvoorbeeld gaan om een bedreiging met fysiek geweld door uw werkgever of een situatie waarbij u al enige tijd ten onrechte geen loon ontvangt.

Even afgezien van deze uitzonderlijke situaties, zou u de kantonrechter kunnen verzoeken om uw arbeidsovereenkomst te ontbinden. Maar deze procedure neemt al snel een maand of twee in beslag en bovendien zijn hieraan de nodige kosten verbonden. Ook zult u de kantonrechter een goede reden moeten kunnen geven waarom u meent dat van u niet verlangd kan worden om de duur van de arbeidsovereenkomst uit te dienen.

Een laatste mogelijkheid is gebaseerd op het gegeven dat de meeste werkgevers weinig behoefte hebben aan inzet van een werknemer die te kennen heeft gegeven te willen vertrekken. Met andere woorden, als u uw werkgever kenbaar maakt dat u het dienstverband tussentijds wilt beëindigen, dan is de kans groot dat u hierover met uw werkgever goede afspraken kunt maken.

In de omgekeerde situatie, uw werkgever wil tussentijds uw arbeidscontract voor bepaalde tijd beëindigen, gelden enigszins dezelfde opties. Bij een zogenaamde dringende reden (denk hierbij aan een zeer ernstige situatie zoals fraude, diefstal of bedreiging van uw kant) kunt u op staande voet ontslagen worden.

Is de situatie niet zo ernstig en wil de werkgever toch van u af, dan zal hij de kantonrechter kunnen verzoeken om uw arbeidsovereenkomst tussentijds te ontbinden. Maar ook hiervoor moet de werkgever sterke argumenten kunnen aanvoeren. Kan hij dat niet, dan zou de rechter het verzoek van uw werkgever wel eens kunnen afwijzen of u mogelijk een forse financiële schadevergoeding toekennen.

 

Zit u zelf in een ontslagsituatie en heeft u hier hulp bij nodig? De professionals van Ontslaghulp.com helpen u graag. 

 

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven