fbpx
Ga naar content

Heb ik een proeftijd?

Dat ligt eraan. Een proeftijd is geen automatisme, maar geldt alleen als deze schriftelijk is vastgelegd. Meestal is de proeftijd schriftelijk vastgelegd in de arbeidsovereenkomst, maar ook een proeftijdbeding in een CAO of personeelshandboek is in principe geldig.

Als de werkgever echter verzuimd heeft om u bij de start van de arbeidsovereenkomst een exemplaar van de CAO uit te reiken of als de proeftijd is opgenomen in het personeelshandboek zonder dat u met de inhoud van dit handboek akkoord bent gegaan, kunt u het bestaan van een proeftijd waarschijnlijk met succes aanvechten.

Een mondelinge afspraak over een proeftijd is dus niet geldig. Uw werkgever kan dus geen beroep doen op een eventueel mondeling overeengekomen proeftijd, zelfs niet als uw werkgever het bestaan van deze mondelinge afspraak kan bewijzen.

Niet in elke arbeidovereenkomst is een proeftijd toegestaan en bovendien moet een proeftijd beperkt zijn tot een bepaalde duur. De maximale duur van de proeftijd hangt af van het soort arbeidscontract. Als u een arbeidsovereenkomst heeft:

  • voor bepaalde tijd met een duur van zes maanden of korter, dan is er geen proeftijd toegestaan.
  • voor bepaalde tijd met een duur langer dan zes maanden, maar korter dan twee jaar, dan mag de proeftijd maximaal één maand bedragen.
  • voor bepaalde tijd voor de duur van twee jaar of meer, dan mag de proeftijd maximaal twee maanden bedragen.
  • voor onbepaalde tijd, dan mag de proeftijd maximaal twee maanden bedragen.

Een uitzondering op deze regels is alleen toegestaan in een op uw arbeidsovereenkomst van toepassing zijnde CAO. Zo kan er bijvoorbeeld in de CAO een bepaling staan dat een proeftijd van twee maanden is toegestaan in een jaarcontract. Wel moet de proeftijd qua duur voor werkgever en werknemer altijd gelijk zijn. Het is ook in een CAO niet toegestaan om een proeftijd op te nemen als er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een duur van zes maanden of korter.

Een proeftijd die in strijd met deze regels is overeengekomen is nietig. Dat wil zeggen dat deze proeftijd helemaal niet bestaat en uw werkgever zich hier niet op kan beroepen.

 

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven