fbpx
Ga naar content

Heb ik ook recht op loon als er sprake is van een arbeidsconflict?

Een arbeidsconflict heeft nog wel eens tot gevolg dat u zich ziek moet melden. De kans is groot dat uw werkgever u dan laat oproepen om bij de bedrijfsarts te verschijnen. De bedrijfsarts kan dan tot de volgende conclusie komen:

1.
U bent ‘echt ziek’ en medisch gezien dus niet in staat om te werken. In dit geval zal uw werkgever uw loon (voor minimaal 70%) moeten blijven doorbetalen. Als uw werkgever het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts, kan hij een deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen.

2.
U bent volgens de bedrijfsarts op medische gronden wel in staat om te werken, maar de bedrijfsarts stelt een ‘time-out’ voor (meestal twee weken) of raadt beide partijen bijvoorbeeld aan om het conflict via mediation (bemiddeling door een onafhankelijke derde) op te lossen.

Het feit dat de bedrijfsarts vaststelt dat er geen medische beperkingen zijn, wil niet automatisch zeggen dat u per direct weer aan het werk moet. Uw werkgever is namelijk ook verplicht om uw loon door te betalen als u niet kunt werken vanwege een oorzaak die in zijn risicosfeer ligt.

Een voorbeeld.

Door seksuele intimidatie is er op de werkvloer een onhoudbare situatie ontstaan en heeft u zich ziek gemeld. De bedrijfsarts komt na enkele weken tot de conclusie dat u medisch gezien wel weer in staat zou zijn om te werken, maar dat dit onverstandig is omdat het conflict eerst moet worden opgelost. Uw werkgever lijkt hier niet aan mee te willen werken en wil zelfs geen ander onderzoek doen naar de seksuele intimidatie.

Uw werkgever zal nu toch verplicht blijven om uw loon door te betalen ondanks het feit dat u niet echt ziek meer bent.

In deze situatie hebben werkgever en werknemer samen de plicht om te proberen het conflict op te lossen. In veel gevallen zijn daarbij juridische adviseurs betrokken.

3.
De bedrijfsarts komt tot de conclusie dat u niet ziek bent en dat u uw werk moet hervatten. Als u hieraan geen gehoor geeft, is de kans groot dat uw werkgever de loonbetalingen stopt.

Als u meent dat u echt niet aan het werk kunt, dan is het verstandig om bij het UWV een zogenaamd deskundigenoordeel aan te vragen. Komt het UWV tot de conclusie dat u toch ziek bent, dan zal uw werkgever in principe met terugwerkende kracht uw loon moeten betalen.

Oordeelt ook het UWV dat u weer aan het werk kunt, dan zult u dit oordeel in principe moeten opvolgen. Als u besluit uw werk te hervatten, hoeft de werkgever uw loon niet met terugwerkende kracht te betalen.

In uitzonderlijke situaties kan een rechter tot de conclusie komen dat u toch ziek was, ondanks een andersluidend oordeel van de bedrijfsarts en het UWV. Neem hierover contact op met een arbeidsrechtspecialist.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven