fbpx
Ga naar content

Wanneer kan mijn werkgever de loonbetaling tijdens mijn ziekte stopzetten?

Hoewel uw werkgever in principe verplicht is om u bij ziekte twee jaar lang minimaal 70% van uw loon te blijven doorbetalen, zijn er een aantal situaties waarbij uw werkgever gerechtigd is om de loonbetaling stop te zetten:

Situatie 1.
U stelt de werkgever niet in staat om te controleren of u echt ziek bent.

Stel dat u al twee keer bent opgeroepen om bij de bedrijfsarts te komen, maar u heeft hier geen zin in. De werkgever mag in dit geval uw loon opschorten. Als u alsnog aan uw verplichtingen voldoet, zal de werkgever uw loon met terugwerkende kracht alsnog moeten betalen.

Situatie 2.
U weigert ten onrechte om passend werk te accepteren.

U bent in principe verplicht om tijdens uw ziekte ander passend werk te accepteren als uw werkgever dit aanbiedt. Het is soms lastig vast te stellen of bepaalde werkzaamheden ‘passend’ zijn. Volgens de wet moet het gaan om werkzaamheden die u in redelijkheid kunnen worden opgedragen. Daarbij moet in elk geval rekening gehouden worden met uw arbeidsverleden, uw opleidingsniveau en de hoogte van uw salaris.

Houd er rekening mee dat u niet klakkeloos een aanbod van uw werkgever om (tijdelijk) ander passend werk te gaan verrichten, naast u neer kunt leggen. Doet u dit ten onrechte toch, dan heeft de werkgever het recht om de loonbetaling te stoppen.

Als u het met uw werkgever niet eens wordt over de vraag of bepaalde werkzaamheden passend zijn of niet, dan kunt u (of uw werkgever) bij het UWV een zogenaamd deskundigenoordeel aanvragen (een second opinion). Het UWV gaat dan onderzoeken of de aangeboden werkzaamheden passend zijn. Hoewel het oordeel van het UWV niet bindend is, zal een rechter dit oordeel wel vaak als leidraad gebruiken.

Situatie 3.
U vertraagt of u belemmert uw eigen herstel.

Deze situatie doet zich in de praktijk niet vaak voor. Stel dat u niet bereid bent om een bepaalde arts te raadplegen of redelijke gezondheidsadviezen van een arts op te volgen, dan zou uw werkgever kunnen besluiten om de loonbetaling stop te zetten.

Situatie 4.
U weigert mee te werken aan redelijke op re-integratie gerichte voorstellen en voorschriften.

Als u van de bedrijfsarts een redelijke instructie krijgt om bijvoorbeeld arbeidstherapeutisch een aantal malen per week weer aanwezig te zijn op de werkvloer, dan kan uw weigering leiden tot de stopzetting van uw loon.

Als u het met uw werkgever niet eens wordt over de vraag of bepaalde instructies redelijk zijn of niet, dan kunt u (of uw werkgever) bij het UWV een zogenaamd deskundigenoordeel aanvragen (een second opinion). Het UWV gaat dan onderzoeken in hoeverre u deze instructies had moeten opvolgen. Hoewel het oordeel van het UWV niet bindend is, zal een rechter dit oordeel wel vaak als leidraad gebruiken.

Situatie 5.
U weigert mee te werken aan het opstellen en evalueren van een plan van aanpak.

U bent verplicht om samen met uw werkgever en de bedrijfsarts een zogenaamd plan van aanpak op stellen. Bovendien moet dit plan regelmatig geëvalueerd en zonodig bijgesteld worden. Als u weigert om hieraan mee te werken, kan u werkgever besluiten uw loon stop te zetten.

Situatie 6.
U heeft uw ziekte opzettelijk veroorzaakt of uw ziekte is het gevolg van door u gegeven valse informatie tijdens een aanstellingskeuring.

Ook deze situatie doet zich in de praktijk niet vaak voor. Bij het vervullen van hele specifieke functies is het de werkgever toegestaan om een zogenaamde aanstellingskeuring te laten plaatsvinden. Als u tijdens deze keuring valse informatie verstrekt en u wordt ziek, kan de werkgever besluiten uw loon stop te zetten.

Ook kan de werkgever uw loon stoppen als u opzettelijk ziek geworden bent.

Let op: bij de situaties 2 tot en met 6 zal de werkgever uw loon in principe weer moeten hervatten als u alsnog aan de verplichtingen voldoet. Maar het loon over de periode dat u niet aan uw verplichtingen voldaan heeft, bent u definitief kwijt. De werkgever hoeft dus niet met terugwerkende kracht uw loon te betalen.

Wat te doen als uw werkgever het loon stopt?

Als uw werkgever tijdens uw ziekte het loon stopt, is het verstandig om hier snel en schriftelijk op te reageren. Maak uw werkgever duidelijk dat u het met deze beslissing niet eens bent en waarom.

Als uw werkgever niet bereid is om de loonbetalingen te hervatten, zult u -afhankelijk van de situatie – bij het UWV een zogenaamd deskundigenoordeel kunnen en moeten aanvragen. Het UWV kan dan als onafhankelijke instantie een oordeel geven over de vraag:

  • Of u wel of niet ziek bent
  • Of u wel voldoende re-integratie inspanningen gedaan heeft
  • Of uw werkgever wel voldoende re-integratie inspanningen gedaan heeft
  • Of bepaald werk voor u als passend te beschouwen is of niet

Dit deskundigenoordeel (ook wel second opinion genoemd) is op zich geen bindend oordeel. Toch zal een rechter dit oordeel in veel gevallen wel volgen.

Als uw werkgever ook na een deskundigenoordeel van het UWV niet bereid is om de loonbetalingen te hervatten, kan het nodig zijn om in een spoedprocedure de rechter te vragen uw werkgever dan maar te veroordelen om uw loon door te betalen. Laat u door een arbeidsrechtadvocaat adviseren over de kansen en risico’s van deze procedure.

Overigens eist de rechter vaak dat er eerst een deskundigenoordeel aangevraagd en verkregen is, voordat hij zich over de zaak buigt.

Uw werkgever mag in het algemeen wel uw loon stoppen als u inmiddels twee jaar ziek bent. Vanaf dat moment komt u mogelijk in aanmerking voor een WIA-uitkering of een WW-uitkering.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven