fbpx
Ga naar content

Wat kan ik doen als mijn werkgever niet meewerkt aan mijn re-integratie?

Als u (langdurig) ziek wordt, dan moet u samen met uw werkgever aan de slag om u weer terug op het werk te krijgen. Van zowel de werkgever als van u wordt verwacht dat u actief meewerkt aan deze re-integratie.

Misschien bent u van mening dat uw werkgever onvoldoende aan uw re-integratie doet omdat hij of zij:

  • niet wil meewerken aan het opstellen en evalueren van een plan van aanpak
  • niet bereid is om u terug te laten keren in uw oude functie
  • niet bereid is om uw andere passende werkzaamheden te laten verrichten
  • nauwelijks inspanningen verricht om u weer aan het werk te krijgen

Vraag een deskundigenoordeel aan bij het UWV

In de eerste plaats kunt u bij het UWV een deskundigenoordeel aanvragen. U kunt het UWV bijvoorbeeld vragen of uw werkgever wel voldoende re-integratie-inspanningen geleverd heeft. Als het UWV inderdaad van mening is dat uw werkgever meer zou moeten doen, dan zou dit voor uw werkgever aanleiding moeten zijn voor een actievere houding.

Leidt het deskundigenoordeel naar uw mening niet tot een oplossing, dan kunt u overwegen om via een spoedprocedure de rechter om een oordeel te vragen. U kunt de rechter bijvoorbeeld vragen om uw werkgever te veroordelen u toe te laten tot uw eigen werk of uw werkgever te veroordelen u in staat te stellen andere passende werkzaamheden te verrichten.

Loonsanctie

Uw werkgever loopt bovendien het risico om aan het einde van de tweejaarsperiode door het UWV geconfronteerd te worden met een zogenaamde loonsanctie. Als uit het re-integratieverslag bij de WIA-aanvraag blijkt dat uw werkgever onvoldoende re-integratie-inspanningen geleverd heeft, moet hij tot maximaal een jaar uw loon blijven doorbetalen.

Uw werkgever moet in die situatie geen twee, maar uiteindelijk drie jaar lang uw loon blijven doorbetalen. Als het UWV een loonsanctie oplegt, mag u in die periode door uw werkgever ook niet ontslagen worden.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven