fbpx
Ga naar content

Re-integreren: eigen werk of ander passend werk?

Als u (langdurig) ziek wordt, dan moet u samen met uw werkgever aan de slag om u weer terug op het werk te krijgen. Uitgangspunt is daarbij een terugkeer naar uw eigen werk. U hoeft dus niet zomaar akkoord te gaan met een totaal andere functie of andere werkzaamheden.

Terugkeer in eigen functie staat voorop

Ook als u in het kader van uw re-integratie tijdelijk andere passende werkzaamheden doet, mag u er nog steeds naar streven om uiteindelijk weer in uw eigen functie (in vaktaal: de bedongen werkzaamheden) aan de slag te gaan. U mag van uw werkgever verwachten dat hij bijvoorbeeld uw werkplek aanpast of bepaalde taken door een collega laat verrichten om u in staat te stellen in uw oorspronkelijke functie te re-integreren.

Een voorbeeld.

Mariëlle werkt als allround secretaresse op een groot makelaarskantoor. Op enig moment krijgt ze last van gewrichtspijn in haar vingers waardoor ze onder andere niet meer kan typen. Mariëlle meldt zich ziek.

Na enkele weken wordt in samenspraak met de bedrijfsarts een plan van aanpak opgesteld. De bedrijfsarts denkt dat de gewrichtspijnen van Mariëlle goed te verhelpen zijn met een therapie in combinatie met een aangepaste werkplek. Omdat het enige tijd zal duren voordat de therapie aanslaat, gaat Mariëlle tijdelijk als telefoniste aan de slag.

Het re-integratiedoel blijft echter een terugkeer in de functie van secretaresse. Na vier maanden blijkt de therapie goed aan te slaan en zijn de gewrichtsklachten volledig verdwenen. Mariëlle gaat weer aan de slag als secretaresse.

Natuurlijk moet soms ook wel eens geconstateerd worden dat u niet meer kunt terugkeren in uw oude functie. In dat geval is de werkgever verplicht om samen met u te kijken of er binnen de onderneming andere passende werkzaamheden zijn die u kunt gaan doen.

Eventueel andere passende werkzaamheden

U kunt met uw werkgever van mening verschillen of bepaalde andere werkzaamheden passend zijn of niet. Volgens de wet moet het gaan om werkzaamheden die u in redelijkheid kunnen worden opgedragen. Daarbij moet in elk geval rekening gehouden worden met uw arbeidsverleden, uw opleidingsniveau en de hoogte van uw salaris.

Naar mate de andere werkzaamheden dichter bij uw oorspronkelijke werkzaamheden liggen, mag van u eerder verwacht worden dat u een dergelijk aanbod accepteert. Omdat het aanvaarden of afwijzen van andere werkzaamheden grote gevolgen kan hebben, is het verstandig om bij twijfel hierover contact op te nemen met een mediator.

Als u het met uw werkgever niet eens wordt over de vraag of bepaalde werkzaamheden passend zijn of niet, dan kunt u (of uw werkgever) bij het UWV een zogenaamd deskundigenoordeel aanvragen (een second opinion). Het UWV gaat dan onderzoeken of de aangeboden werkzaamheden passend zijn. Hoewel het oordeel van het UWV niet bindend is, zal een rechter dit oordeel wel vaak als leidraad gebruiken.

Tweede spoor

Als blijkt dan het niet mogelijk is om binnen het bedrijf van uw werkgever andere passende werkzaamheden te gaan verrichten, dan komt de optie van ander passend werk bij een andere werkgever aan de orde. Men noemt dit ook wel een re-integratie tweede spoor (het ‘eerste spoor’ is dan een re-integratie bij uw eigen werkgever).

Als u bij een andere werkgever passende werkzaamheden gaat verrichten, wil dat overigens niet zeggen dat uw arbeidsovereenkomst met de oorspronkelijke werkgever daardoor direct eindigt. Als de andere werkgever geen plek of werkzaamheden meer voor u heeft, dan valt u terug op uw oude werkgever.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven