fbpx
Ga naar content

Op hoeveel loon heb ik recht als ik ziek ben?

Als u (langdurig) ziek bent, heeft u volgens het Burgerlijke Wetboek gedurende een periode van twee jaar (104 weken) recht op doorbetaling van tenminste 70% van uw loon. Zaken als vakantiegeld, een dertiende maand en ploegentoeslag mag u hierbij meenemen.

Aan deze hoofdregel is een maximum en een minimum verbonden.

 

Minimum

Tijdens het eerste ziektejaar geldt er ook een minimum. U heeft gedurende deze periode namelijk tenminste recht op het minimumloon (en als u parttime werkt op een evenredig deel hiervan). Als u dus werkzaam bent op basis van het minimumloon (of net iets daarboven), dan moet uw werkgever gedurende het eerste ziektejaar minstens dit minimumloon doorbetalen.

Tijdens het tweede ziektejaar geldt dit minimum niet meer.

Een voorbeeld.

Freek is 28 jaar en werkt in een fabriek op basis van het wettelijk minimumloon. Hij krijgt dus 1.456,20 euro bruto per maand. Freek raakt langdurige arbeidongeschikt. Volgens de wettelijke regeling van loondoorbetaling bij ziekte, moet de werkgever van Freek het eerste ziektejaar gewoon 1.456,20 euro bruto blijven betalen.
Blijft Freek nog langer ziek, dan heeft hij in het tweede ziektejaar slechts recht op 70% van 1.456,20 euro = 1.019,34 euro bruto. Freek kan dan mogelijk wel een aanvullend beroep doen op de Toeslagenwet of de bijstand.

Op grond van een CAO of op grond van arbeidsvoorwaarden bij uw werkgever kan dit percentage hoger liggen.

Meer dan 70% loon

In veel gevallen heeft u als werknemer recht op meer dan 70% van uw loon bij ziekte. U moet hierbij denken aan de volgende situaties:

  • In uw arbeidsovereenkomst of in de aanvullende arbeidsvoorwaarden van uw werkgever een bepaling is opgenomen waarin vermeld staat dat u bij ziekte recht heeft op meer dan 70% van uw loon. In veel bedrijven wordt bijvoorbeeld gedurende het eerste ziektejaar 100% van het loon doorbetaald.
  • Op uw arbeidsovereenkomst is een CAO van toepassing. In dat geval kan ook in de CAO geregeld zijn dat u bij ziekte meer dan 70% van uw loon ontvangt.
  • Het is binnen het bedrijf waar u werkt gebruikelijk dat werknemers meer dan 70% van hun loon ontvangen als zij ziek zijn. Ook als er geen harde afspraken op papier staan, kunt u recht hebben om meer dan 70% van uw loon bij ziekte. Als collega’s bijvoorbeeld altijd 100% doorbetaald worden, zal de werkgever dit ook moeten doen als u ziek wordt.

Twee wachtdagen

Als dit schriftelijke is overeengekomen, mag uw werkgever twee wachtdagen hanteren. Dat wil zeggen dat de eerste twee dagen van uw arbeidsongeschiktheid dan voor uw eigen rekening komen. U heeft dan geen recht op (een deel van) uw loon.

Let op: de werkgever mag zich alleen beroepen op deze wachtdagen als dit schriftelijk met u overeengekomen is.

Loondoorbetalingsverplichting stopt bij einde dienstverband

Als uw dienstverband eindigt tijdens een periode van ziekte, houdt de loondoorbetalingsverplichting van uw werkgever op. U moet zich dan melden bij het UWV om in aanmerking te komen voor een Ziektewetuitkering.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven