Ga naar content

Strafontslag voor ambtenaren

De zwaarste straf die u kan worden opgelegd is die van strafontslag. Strafontslag is vergelijkbaar met een ontslag op staande voet bij een gewone arbeidsovereenkomst. In geval van strafontslag is geen sprake van eervol ontslag. Dit betekent dat het ontslag ernstige gevolgen heeft. Zo krijgt een ambtenaar die strafontslag heeft gekregen geen (bovenwettelijke) uitkering.

Strafontslag kan aan u worden opgelegd als u zich als ambtenaar schuldig heeft gemaakt aan ernstig plichtsverzuim. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan fraude. Ook het geen gehoor geven aan een dienstopdracht kan tot strafontslag leiden.

Bezwaar en beroep tegen strafontslag
Omdat strafontslag voor u tot ernstige financiële gevolgen leidt, is het van groot belang om hier bezwaar tegen te maken. In deze bezwaarprocedure zal bekeken moeten worden of het ontslagbesluit wel zorgvuldig tot stand gekomen is. Ook zal opnieuw beoordeeld moeten worden of het ontslag niet een te zware maatregel is.

Misschien is een minder zware straf meer op zijn plaats. Daarbij zal uw werkgever bijvoorbeeld ook rekening moeten houden met uw persoonlijke omstandigheden zoals uw leeftijd en de lengte van uw dienstverband.

Het is ook mogelijk dat het strafontslag voorwaardelijk wordt opgelegd. Dit betekent dat het strafontslag (nog) niet tenuitvoer wordt gelegd. Als u zich als ambtenaar na een voorwaardelijk strafontslag binnen de gestelde termijn weer schuldig maakt aan plichtsverzuim, wordt niet opnieuw beoordeeld of dit wel of niet de juiste straf is. Het enkele feit dat u zich weer schuldig heeft gemaakt aan plichtsverzuim is dan voldoende om tot strafontslag over te gaan.

Naast het maken van bezwaar kan het zinvol zijn om een voorlopige voorziening (een spoedprocedure) te vragen aan de bestuursrechter. Na een strafontslag worden namelijk direct de salarisbetalingen stopgezet en beschikt u niet langer over een inkomen.

De rechter kan in een spoedprocedure gevraagd worden om het ontslagbesluit te schorsen en te bepalen dat uw salaris voorlopig moet worden doorbetaald.

Na een bezwaarprocedure kunt u eventueel ook nog beroep en/of  hoger beroep instellen.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven