Ga naar content

Ontslagvergunning nodig om opdracht ZZP’er te beëindigen?

Soms heeft een freelancer of ZZP’er dezelfde ontslagbescherming als een werknemer. Hoe dat kan? In de wetgeving die regelt dat een werkgever alleen een arbeidsovereenkomst kan opzeggen na een verkregen ontslagvergunning, wordt het begrip “arbeidsovereenkomst” erg ruim omschreven.

Volgens de wettelijke regeling, het zogenaamde Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA), is een werkgever (of opdrachtgever) verplicht om een ontslagvergunning aan te vragen als het gaat om een werknemer of ZZP’er die zijn arbeid persoonlijk verricht voor de opdrachtgever, tenzij:

  • de ZZP’er zijn werkzaamheden normaal gesproken voor meer dan twee andere opdrachtgevers verricht, of
  • de ZZP’er zich door meer dan twee anderen (niet zijnde zijn partner of kinderen) laat bijstaan, of
  • de werkzaamheden voor de ZZP’er van bijkomstige aard zijn

Wat betekent dit nu in de praktijk? Een freelancer of ZZP’er die gedurende enkele jaren voor dezelfde opdrachtgever werkt en zich in feite nooit heeft laten of mogen vervangen, zou zich op het standpunt kunnen stellen dat er sprake is van een samenwerking die zo persoonlijk geworden is, dat de opdrachtgever deze samenwerking niet meer zonder ontslagvergunning kan opzeggen.

Als het gaat om een freelance-overeenkomst voor bepaalde tijd, dan gaat deze uitzondering in elk geval niet op. Een overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt namelijk automatisch zonder dat deze hoeft te worden opgezegd. Verder is het erg afhankelijk van de specifieke situatie of de opdrachtgever wel of geen ontslagvergunning zou moeten aanvragen.

Neem bij twijfel contact op met een arbeidsrechtadvocaat.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven