Ga naar content

Oproepkracht en vakantie

Als oproepkracht heeft u recht op vakantie. Volgens de wet heeft u per jaar recht op minimaal vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week aan vakantie-uren. Als u dus gemiddeld 10 uur per week werkt, heeft u recht op minimaal 40 uur vakantie per jaar. Gedurende deze vakantie-uren (in dit voorbeeld 4 dagen) moet de werkgever uw loon doorbetalen.

De werkgever is ook verplicht om u in staat te stellen deze vakantie-uren daadwerkelijk te genieten. Alleen bij beëindiging van de oproepovereenkomst mogen eventueel opgebouwde maar niet-genoten vakantie-uren worden uitbetaald. Let op: in sommige oproepovereenkomsten is een bepaling opgenomen dat de opbouw van vakantie-uren geacht wordt te zijn inbegrepen in het uurloon.

Rechtsgeldigheid van all in uurloon is twijfelachtig 
Of een dergelijke bepaling rechtsgeldig is, is twijfelachtig. Het vooruitbetalen van vakantie(-uren) staat op gespannen voet met de wettelijke regels rondom vakantie. Het is volgens deze regels namelijk de bedoeling dat een werknemer ook daadwerkelijk vakantie moet kunnen opnemen om tot rust te komen.

In een zaak die speelde voor het gerechtshof in Amsterdam oordeelde de rechters echter dat Albert Heijn parttimers die minder dan 12 uur per week werkte wel een ‘all in uurloon’ mocht uitbetalen omdat het hier ging over zeer geringe bedragen. Volgens het gerechtshof zou het van te voren uit betalen van vakantie in dit geval geen invloed hebben op de reële mogelijkheid voor de parttimer om daadwerkelijk vakantie te genieten.

 Elke oproepkracht heeft recht op 8% vakantietoeslag over het overeengekomen bruto loon.

Ook interessant voor u:

Heeft u een juridische vraag?

Omschrijf uw situatie bij Judex middels ons contactformulier en wij nemen binnen 24 uur contact op. Judex hulp is 7 dagen bereikbaar, kosteloos en vrijblijvend.

Stel uw juridische vraag
Terug naar boven