Ga naar content

Oproepovereenkomst of arbeidsovereenkomst?

Als u door de werkgever met grote regelmaat wordt opgeroepen om werkzaamheden te verrichten, dan kan er op enig moment een volwaardige arbeidsovereenkomst ontstaan. Deze vraag doet zich regelmatig voor op het moment dat de werkgever de oproepkracht niet meer wil oproepen, terwijl de oproepkracht zijn werk (en inkomen) niet wil verliezen.

Voor de beantwoording van de vraag of er in een bepaalde situatie sprake is van een oproepovereenkomst of van een volwaardige arbeidsovereenkomst, zijn een aantal omstandigheden van belang:

a. de periode waarover u als oproepkracht gewerkt heeft
b. het aantal uren dat u feitelijk gewerkt heeft

a. de periode waarover u als oproepkracht gewerkt heeft
Als u gedurende een periode van drie maanden of meer elke week gewerkt heeft of als u tenminste 20 uur per maand gewerkt heeft, dan gaat de wet uit van het vermoeden dat u werkzaam bent op basis van een volwaardige arbeidsovereenkomst. Dit vermoeden is dus nog geen absolute zekerheid. Er is sprake van een omkering van de bewijslast. U hoeft dus niet te bewijzen dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst, de werkgever moet bewijzen dat er géén sprake is van een arbeidsovereenkomst. Dit bewijs zal door de werkgever vaak niet eenvoudig te leveren zijn.

Een voorbeeld.
Simone wordt met enige regelmaat opgeroepen op werkzaamheden te verrichten in een winkel. Gedurende de maanden januari, februari en maart werkt zij gemiddeld tien uur per week. Vanaf april wordt zij niet meer opgeroepen. Simone stapt naar de rechter en stelt zich op het standpunt dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst die niet zomaar door de werkgever beëindigd kan worden. De werkgever kan geen tegenbewijs leveren. De rechter komt tot de conclusie dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst en veroordeelt de werkgever om het loon van Simone ook in de maanden na maart door te betalen.

b. het aantal uren dat u feitelijk gewerkt heeft
Als u op basis van een arbeidsovereenkomst gedurende een periode van minstens drie maanden gewerkt heeft, dan gaat de wet uit van het vermoeden dat u werkzaam bent op basis van een arbeidsovereenkomst voor het gemiddeld aantal gewerkte uren over de afgelopen drie maanden.

In principe wordt dus het gemiddelde genomen van het aantal door u gewerkte uren in de afgelopen drie maanden. In de praktijk wordt ook regelmatig uitgegaan van een langere referteperiode als dit onder de gegeven omstandigheden een beter beeld geeft van het gemiddeld aantal gewerkte uren.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven