fbpx
Ga naar content

Verklaring arbeidsrelatie (VAR)

Een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) zorgt ervoor dat een opdrachtgever zekerheid heeft over de vraag of hij wel of geen loonheffingen moet inhouden op de betalingen aan de freelancer of ZZP’er. Zonder een VAR kan de Belastingdienst zich op het standpunt stellen dat er geen sprake was van zelfstandig ondernemerschap, maar van een (verkapt) dienstverband.

In dat geval kan de opdrachtgever alsnog verplicht worden om loonheffingen af te dragen. De meeste opdrachtgevers zullen een freelancer dus pas werkzaamheden laten verrichten als hij in staat is om een VAR te overleggen waaruit blijkt dat er geen loonheffingen hoeven te worden ingehouden.

VAR-verklaring geeft fiscale zekerheid aan opdrachtgever

Een VAR is dus geen wettelijk verplichte voorwaarde om als freelancer aan de slag te gaan, maar de meeste opdrachtgevers zullen van een freelancer wel een VAR-verklaring verlangen. U kunt deze VAR-verklaring online bij de Belastingdienst aanvragen. U heeft de VAR-verklaring dan meestal binnen 5 werkdagen, maar uiterlijk binnen 8 weken in huis.

VAR-wuo

Maar let op, er zijn vier verschillende soorten VAR-verklaringen. Voor u als freelancer of ZZP’er gaat het in feite om de zogenaamde VAR-wuo. Dit staat voor Verklaring Arbeids Relatie winst uit onderneming. Met een VAR-wuo hebben u en uw opdrachtgever de zekerheid dat de opdrachtgever over uw beloning geen loonheffingen hoeft in te houden en af te dragen. Naast de VAR-wuo zijn er nog drie andere VAR-verklaringen.

U krijgt van de Belastingdienst alleen een VAR-wuo als de Belastingdienst vindt dat u als ondernemer moet worden aangemerkt. Hierbij kijkt de Belastingdienst bijvoorbeeld naar zaken als:

 • Staat u in een gezagsverhouding tot uw opdrachtgevers? Zo ja, dan zou dit kunnen wijzen op een verkapt dienstverband.
 • Wordt u tijdens vakantie of ziekte doorbetaald?
 • Maakt u winst en zo ja, hoeveel?
 • Hoe zelfstandig is uw onderneming?
 • Hoeveel tijd steekt u in de onderneming?
 • Hoeveel opdrachtgevers heeft u?
 • Hebt u kapitaal (geld of goederen) in uw onderneming geïnvesteerd?
 • Bent u zelf aansprakelijk voor de schulden van uw onderneming?

Als u een VAR-wuo verkregen hebt, moet u van de Belastingdienst nog wel rekening houden met het volgende:

 • De werkzaamheden die u gaat verrichten moeten uiteraard overeenkomen met de werkzaamheden waarvoor de VAR is afgegeven.
 • U moet erop letten dat de geldingsduur van de VAR niet verlopen is tijdens het verrichten van uw werkzaamheden. De VAR is maximaal een (1) kalenderjaar geldig. Als u een opdracht bent overeengekomen vóór 1 november en deze opdracht begint of loopt door na 1 januari, dan blijft uw VAR geldig tot het einde van die opdracht, maar uiterlijk tot 31 december van dat jaar. 
 • Als u met een nieuwe opdracht begint moet uw opdrachtgever uw identiteit vaststellen en een kopie van uw legitimatiebewijs en een kopie van de VAR in zijn administratie bewaren.

Automatische verlenging VAR-verklaring

Onder bepaalde voorwaarden wordt uw VAR door de Belastingdienst automatisch verlengd. Dit is het geval als:

 • U drie jaar achter elkaar een VAR ontvangen heeft voor dezelfde werkzaamheden.
 • Er steeds dezelfde VAR is afgegeven en er verder geen wijzigingen zijn geweest.

In dat geval ontvangt u van de Belastingdienst een brief waarin bevestigd wordt dat uw VAR automatisch verlengd is. Als u geen bericht ontvangt, is het raadzaam om hierover contact met de Belastingdienst op te nemen.

VAR en werknemersverzekeringen

Als u werkzaamheden gaat verrichten op basis van een VAR-wuo, dan heeft dit tot gevolg dat u niet (meer) verzekerd bent voor de werknemersverzekeringen. U heeft dus geen recht (meer) op een uitkering bij werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven