fbpx
Ga naar content

Wat gebeurt er met mijn concurrentiebeding bij een verlenging van mijn arbeidscontract?

Een concurrentiebeding is alleen geldig als het schriftelijk overeengekomen is. De vraag is of een dergelijk beding opnieuw expliciet overeengekomen moet worden bij het verlengen van een arbeidsovereenkomst.

In de praktijk komt het nogal eens voor dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een kort briefje verlengd wordt. Een gebruikelijke formulering is dan vaak:

‘Hierbij bevestigen wij dat uw huidige arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd per datum x verlengd wordt tot datum y. Alle arbeidsvoorwaarden blijven hierbij ongewijzigd.’

Met een soortgelijke formulering wordt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ook vaak omgezet naar onbepaalde tijd. Er wordt dan meestal niet meer expliciet verwezen naar het concurrentiebeding. De werkgever wijst dan vaak op de zinsnede dat ‘alle overige arbeidsvoorwaarden van kracht blijven’ en dat de werknemer daaruit had kunnen afleiden dat dit ook zou gelden voor het eerder overeengekomen concurrentiebeding.

Schriftelijkheidsvereiste als bescherming werknemer
Voor een geldig concurrentiebeding geldt dat er voldaan moet zijn aan het zogenaamde schriftelijkheidsvereiste. Juist omdat een concurrentiebeding de werknemer nogal wat beperkingen oplegt, is de gedachte dat een werknemer bij het aangaan van een concurrentiebeding precies moet weten waarmee hij akkoord gaat.

Als het echter gaat om een verlenging van een bestaande arbeidscontract, dan zijn veel rechters van oordeel dat deze beschermingsgedachte niet opnieuw tot uitdrukking hoeft te komen. De werknemer had immers al bij het eerste arbeidscontract ingestemd met een concurrentiebeding.

In het algemeen zal een rechter aannemen dat een concurrentiebeding geldig blijft bij een (stilzwijgende) verlenging van een arbeidscontract voor bepaalde tijd, ook als bij de verlening niet expliciet opnieuw verwezen wordt naar het concurrentiebeding.

Toch zijn er ook rechters die hier anders over denken. Een absoluut zwart-wit antwoord kan dus helaas niet gegeven worden. Als u twijfels heeft over de geldigheid van een concurrentiebeding kunt u het beste contact opnemen met een in arbeidsrecht gespecialiseerde advocaat.

Verlenging of omzetting arbeidscontract vanwege nieuwe functie
Als uw arbeidscontract verlengd of omgezet wordt omdat u een compleet nieuwe functie gaat vervullen, zijn rechters over het algemeen kritischer als het gaat om de vraag of een eerder afgesloten concurrentiebeding nog geldig is. 

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven