fbpx
Ga naar content

Wat is een freelance-overeenkomst?

Een freelance-overeenkomst is strikt genomen geen arbeidsovereenkomst. Het gaat bij een freelance-overeenkomst namelijk om een samenwerking waarbij een opdrachtnemer (freelancer of ZZP’er) zichzelf als het ware verhuurt aan een opdrachtgever. Freelance-overeenkomsten komen bijvoorbeeld veel voor in de ICT, bouw en zakelijke dienstverlening.

De juridische term voor een freelance-overeenkomst is een overeenkomst van opdracht.

Overeenkomst van opdracht

Kern van de freelance-overeenkomst (of overeenkomst van opdracht) is een samenwerking tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer (freelancer) met de nadrukkelijke bedoeling om geen arbeidsovereenkomst aan te gaan. Dit staat vaak ook letterlijk in de overeenkomst van opdracht.

In deze overeenkomst van opdracht worden de voorwaarden van de samenwerking vastgelegd. In de meeste freelance-overeenkomsten staan de volgende onderwerpen:

  • de duur van de overeenkomst
  • het soort werkzaamheden (omschrijving van het project)
  • de beloning voor de freelancer
  • de wijze waarop de overeenkomst beëindigd kan worden
  • de verplichting voor de freelancer om over een VAR-wuo te beschikken
  • een verbod voor de freelancer om bij klanten van de opdrachtgever in dienst te treden
  • een geheimhoudingsbeding
  • bepalingen over aansprakelijkheid en vrijwaring

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Een belangrijk onderdeel van de freelance-overeenkomst zijn vaak enkele bepalingen over aansprakelijkheid en vrijwaring. Deze bepalingen hebben tot doel om de fiscale risico’s met betrekking tot eventuele loonheffingen zoveel mogelijk bij de freelancer te leggen.

Ook wordt er vaak een artikel in de freelance-overeenkomst opgenomen die regelt dat de freelancer aansprakelijk is voor eventuele schade die hij veroorzaakt bij de uitoefening van zijn werkzaamheden. Als freelancer is het dus van belang om deze risico’s in te schatten en zo mogelijk af te dekken door een aansprakelijkheidsverzekering.

ZZP’er of werknemer?

Hoewel een overeenkomst van opdracht strikt genomen geen arbeidsovereenkomst is, kan er tussen de opdrachtgever en de ZZP’er toch soms een discussie ontstaan over de vraag of er in feite geen sprake is van een verkapt dienstverband. Als de samenwerking in de praktijk namelijk vrijwel exact overeenkomt met de kenmerken die gelden voor een arbeidsovereenkomst, zou een rechter tot het oordeel kunnen komen dat er ook daadwerkelijk sprake is van een arbeidsovereenkomst.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven