Ga naar content

Wat is een oproepovereenkomst?

Er is geen wettelijke definitie van een oproepovereenkomst. Het gaat bij een oproepovereenkomst om een flexibele vorm van arbeid. Als oproepkracht heeft u in principe geen vaste werktijden, maar gaat u pas aan het werk als u wordt opgeroepen.

De oproepovereenkomst of oproepcontract is een verzamelbegrip. Vaak worden in de praktijk ook andere benamingen voor een oproepovereenkomst gebruikt: nulurencontract, min-maxcontract, flexibel arbeidscontract, standby-contract etc. Als er onenigheid ontstaat over uw rechten of verplichtingen als oproepkracht, is de benaming van uw contract voor een rechter niet van doorslaggevend belang.

Een rechter kijkt naar de bedoeling die beide partijen hadden bij het aangaan van het contract en zal ook de feitelijke situatie meewegen. Het is dus goed denkbaar dat u, omdat u structureel voor een bepaalde werkgever of opdrachtgever hebt gewerkt, inmiddels een volwaardige arbeidsovereenkomst heeft, terwijl u volgens de werkgever of opdrachtgever nog steeds werkzaam bent als oproepkracht.

Als u werkzaam bent op basis van een oproepovereenkomst is dus niet gelijk duidelijk wat uw juridische status is. Als vuistregel moet u ervan uitgaan dat naarmate u langer en regelmatig(er) voor een werkgever hebt gewerkt, de kans groter wordt dat u eigenlijk automatisch al werkzaam bent op basis van een volwaardige arbeidsovereenkomst met alle rechten (en verplichtingen) die daarbij horen. Meer hierover leest u in het artikel ‘Oproepovereenkomst of arbeidsovereenkomst?’

De oproepovereenkomst komt in twee hoofdvormen voor:

a. De voorovereenkomst
b. De oproepovereenkomst-MUP/ Nulurencontract

a. De voorovereenkomst

De voorovereenkomst is in feite de meest ‘losse vorm’ van een oproepovereenkomst. De werkgever is niet verplicht om u op te roepen als hij werk heeft en u bent niet verplicht om aan een oproep gehoor te geven. Pas op het moment dat u opgeroepen wordt en u besluit om aan de oproep gehoor te geven, ontstaat er een (korte) arbeidsovereenkomst voor de duur van de oproep.

Stel u werkt als oproepkracht in een winkel. De eigenaar van de winkel belt u op woensdag op of u bereid bent om vrijdag en zaterdag als verkoopster in de winkel te werken. Als u deze oproep accepteert, ontstaat er dus een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, namelijk voor de duur van twee dagen.

b. De oproepovereenkomst-MUP/ Nulurencontract

De oproepovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht (MUP), ook wel nulurencontract, is een oproepovereenkomst met meer wederzijdse verplichtingen. Bij deze overeenkomst is de werkgever verplicht om u op te roepen als er werk is en bent u als oproepkracht in principe verplicht om aan elke oproep gehoor te geven. Dat betekent natuurlijk niet dat u dag en nacht beschikbaar moet zijn om aan het werk te gaan, maar binnen redelijke grenzen moet u elke oproep accepteren.

De oproepovereenkomst-MUP brengt voor u als oproepkracht een behoorlijk zware verplichting met zich mee. Denk bij het aangaan van een oproepcontract dan ook goed na over de vraag of u deze verplichting wilt aangaan en welke tegenprestatie de werkgever daar tegenover stelt.

De oproepovereenkomst-MUP is een arbeidsovereenkomst en kan zowel voor bepaalde als voor onbepaalde tijd worden aangegaan.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven