Ga naar content

Wat is een uitzendovereenkomst?

Een uitzendovereenkomst is een bijzondere arbeidsovereenkomst. Bijzonder omdat er drie partijen bij betrokken zijn: de uitzendkracht, de uitlener (het uitzendbureau) en de inlener (de organisatie waar de werkzaamheden verricht worden).

De uitzendovereenkomst is een arbeidsovereenkomst tussen de uitlener en de uitzendkracht waarbij de uitzendkracht werkt onder toezicht van de inlener. De uitzendkracht krijgt dus leiding en werkinstructies van de organisatie die hem ingeleend heeft.

Op grond van artikel 8 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (ook wel de wet Waadi genoemd) heeft een uitzendkracht recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden (loon, overwerk, vakantie etc.) als de andere werknemers die werkzaam zijn in een gelijke of gelijkwaardige functie binnen het bedrijf waar gewerkt wordt.

Als uitzendkracht heeft u een andere positie in vergelijking met een ‘normale’ werknemer. De belangrijkste verschillen op een rijtje: 

  • Het uitzendbureau is uw werkgever (en dus niet de organisatie waar u feitelijk de werkzaamheden uitoefent) en is verantwoordelijk voor het uitbetalen van uw loon.
  • Meestal geldt gedurende de eerste 78 gewerkte weken de hoofdregel dat de uitzendovereenkomst automatisch eindigt als de inlener niet langer van uw diensten gebruik wil maken of als u ziek wordt.
  • In deze periode van 78 weken mag u meestal zelf ook op elk moment de werkzaamheden en de uitzendovereenkomst beëindigen.
  • Naarmate u langer voor het uitzendbureau gewerkt heeft, worden uw rechten sterker. Men spreekt hierbij ook wel van het zogenaamde fasensysteem.
  • Als u een bedrijfsongeval overkomt, is zowel het uitzendbureau als de inlener hiervoor aansprakelijk.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven